Haurida Socken


Haurida är kommunens minsta socken. År 1292 nämns Haurida första gången under namnet Hagryd. Namnen har sedan växlat mellan Haugrida, Hagrida, Hafrida, Havrida och Haurida. Namnet anses av de flesta ortsnamnsforskare leda sitt ursprung till en hägnad röjning. När poststationen inrättades i socknen vid årsskiftet 1873/74 torde dock namnet Haurida för framtiden ha blivit definitivt fastlagt.

Haurida kyrka är en av landets äldsta träkyrkor. På 1100-talet fanns en mindre stavkyrka, men den nuvarande kyrkan har sitt ursprung på 1300-talet. Kyrkan har genomgått flera om- och tillbyggnader.

I anslutning till kyrkan ligger de två f.d. skolhusen. Haurida hade skola fram till 1966. I dag används husen som församlingshem, förskola och föreningslokal för Haurida Hembygds- och Fritidsförening samt hyreslägenhet.

Förening:

Haurida Hembygds- och Fritidsförening

Skapad av: (2016-05-28 08:55:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Haurida Hembygds- och Fritidsförening (2018-12-09 18:54:10) Kontakta föreningen