Haurida-Vireda Församling


Den första januari 2006 blev Vireda församling och Haurida församling en gemensam församling,

Haurida-Vireda Församling.

Haurida kyrka

HAURIDA KYRKA

På 1100-talet fanns det i Haurida en mindre stavkyrka, men den nuvarande kyrkan har sitt ursprung från 1300-talet. Kyrkan är en av landets äldsta träkyrkor. Den har genomgått flera om - och tillbyggnader. Bland många inventarier finns här Karl XII:s bibel från 1703. Ett kor och sakristia av sten tillbyggdes vid medeltidens slut. Kyrkan förlängdes mot väster cirka 1600 och tornet av trä tillkom 1664. I koret finns fragmentariska kalkmålningar från cirka 1600 medan långhustakets målningar tillkom 1742. Altaruppsatsen härrör från 1723 och predikstolen från 1600-talets senare del. Ett triumfkrucifix från 1300-talets mitt har bevarats.

 

 

VIREDA KYRKA

I denna medeltida träkyrka finns det många fantastiska målningar. Långhuset och koret på östra delen är äldst. Dessa delar kan knappast dateras före 1200-talets senare hälft. Kyrkan äger bland annat en ljuskrona från 1600-talet med svarvad stam av masurbjörk med tolv ljuspipor.

Förening:

Haurida Hembygds- och Fritidsförening

Skapad av: (2016-05-28 09:09:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Haurida Hembygds- och Fritidsförening (2018-12-09 18:54:30) Kontakta föreningen