Viredahallen


Viredahallen
INNEBANDY!

Kl. 18:00 - 19:30 är lokalen bokad för innebandy så alla som är intresserade är välkomna att komma dit, ung som gammal, man som kvinna.

-----------------------------------------------------------------

VILL DU BOKA HALLEN! KONTAKTA ANEBY KOMMUN!

  • Regler som gäller vid bokning!
  • Genom bokningen förbinder man sig att följa de regler som finns uppsatta.
  • Ansvar för nyckel och kort.
  • Dörrar med kortlås får inte ställas upp med kil eller dylikt.
  • Ansvar för att dörrar och fönster stängs och låses efter användning av lokalen.
  • Använt material skall återställas i ursprungligt skick.
  • Eventuell städning
  • Avfallshantering
  • Skyldighet att anmäla skador på/i lokalen eller inventarier.
  • Om den som bokat lokalen bryter mot uppställda regler och därmed mot avtalet har Aneby kommun rätt att avsluta avtalet med omedelbar verkan samt att debitera kostnader som uppkommit t. ex. för återställande av lokal och inventarier.
Förening:

Haurida Hembygds- och Fritidsförening

Skapad av: (2016-05-28 09:10:44) Kontakta föreningen
Ändrad av: Haurida Hembygds- och Fritidsförening (2019-01-15 06:51:57) Kontakta föreningen