Att bli medlem


Skulle du vilja bli medlem i vår Hembygds- och Fritidsförening?

Medlemsavgiften är 75 kr / person eller max 200 kr / familj (inkluderar alla som bor i samma hushåll).

Betala in avgiften på plusgironummer 29 34 31 -3, uppge vilket år barnen är födda samt namn på samtliga i familjen.

Tack, och varmt välkommen som medlem i Haurida Hembygds- och Fritidsförening (HHFF).

Vill du ha aktuell information från föreningen direkt till dig via din mail? Skicka din mailadress till [email protected]

Editerad av: Lilian Bäckström (2019-01-16 08:29:47)