Pågående projekt

Kommunen genomför en inventering av 22 kulturhistoriska byggnader som underlag för politiska prioriteringar av bevarande. Fyra av dessa disponerar hembygdsföreningen.
Man ser över skicket på fastigheterna och renoveringsbehovet. Efter det ska kommunen fatta beslut om åtgärder samt klassificering av byggnaderna.

Hembygdsföreningen undersöker möjligheterna att starta upp Tjusta Handel i samband med Bygdens Dag. Tanken är att man ska hålla öppet några lördagar under våren och hösten med försäljning av tex hantverk. Det kommer även att finnas möjlighet att ta en fika.
Är ni intresserade, kontakta oss  genom [email protected]

Vi har också funderingar på att arrangera ”Musik i Ladan ” med mat, dryck och underhållning.

Om ni vill och har möjlighet så kom gärna till Ladan den 21/4 10.00 då Leif, Håkan och Bengt  Björkman startar i gång projektet  ”Renovera Ladan”.
Vi behöver frivilliga krafter framöver så anmäl er gärna till goa.

Medlemsavgiften för 2016 är 100:-/person
Inbetalning görs till bankgiro 246-6779
Det går även att swisha på nr 1236188270 Håtuna Håbo-Tibble Socknars Hembygsförening.

Skicka gärna Era mailadresser (ni som inte redan gjort det)
till [email protected] så kan medlemsregistret uppdateras