Båtmanstorpet


Image

 

 

 

 

 

 

 

Båtmanstorpet i Söråker ligger vid idrottsplatsen och elljusspåret. Det benämns även "Sundénska" torpet efter sista ägarfamiljen innan Timrå kommun köpte det. Inom Hässjö socken fanns flera båtmanstorp men det enda som finns kvar är detta i Söråker. Torpet, som är från mitten av 1700-talet, är unikt genom att det ligger på sin ursprungliga plats. Till torpet hörde fler byggnader såsom ladugård mm men alla dessa är rivna. Torpet var i familjen Sundéns ägor 1893-1968. 

Byggnaden är en enkelstuga i brädfodrat timmer med farstu, storstuga och kammare. Under storstugan finns ett litet källarutrymme som man når via en lucka i golvet. Ett litet vindsutrymme nås via en smal trappa vid farstun samt även via en lucka på sydöstra gaveln.

Image

Image  Image

Image  

Fotograf: Ronny Svensson

På platsen fanns även ett senare byggt bostadshus där familjen Sundén senare bodde. Både bostadshuset och ladugården revs på 1980-talet.

Image

Flygfoto 1956 

I trädgården finns bl a syrén, äppelträd, buskrosor och även en ståtlig ask. En släkting från Enköping hade tagit med sig en liten askplanta och planterade den vid ett besök i slutet av 1950-talet. På vinterfotot taget i januari 2019 syns den fullvuxna asken till vänster om torpet.

Image

Sedan många år är det Hässjö hembygdsförening som enligt avtal med Timrå kommun vårdar torpet. Föreningen har som ambition att Båtmanstorpet med omgivande trädgård utvecklas till en liten hembygdspark.

Båtsmän Rote 173 1687 - 1890.pdf

Mer om Båtmanstorpet (pdf)

Arbeten vid Båtsmanstorpet våren 2020.pdf

Arbeten hösten 2020.pdf

Renovering 2021.pdf

Förening:

Hässjö Hembygdsförening

Skapad av: Ronny Svensson (2019-01-30 14:35:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ronny Svensson (2021-11-06 17:56:36) Kontakta föreningen