Historiska kartor


Karta över Ljustorp, Hässjö och Tynderö socknar sannolikt från början av 1800-talet. Årtalet är ej utsatt.

 

Utdrag av kartan över området Torsboda - Skäggsta. Söråker är bara en liten by. Nedanför Söråker finns på kartan ett skeppsvarv vid Klingerfjärden. 

 

 

 

Editerad av: Ronny Svensson (2019-03-14 13:16:11)