Skolan


Medelpads Genealogiska Förening - MGF - har i sitt medlemsblad MGF-nytt publicerat en serie om Folkskolan i Medelpad. Del 6 behandlar Hässjö och finns i MGF-nytt nr 2 2017.

Folkskolan i Medelpad del 6 Hässjö

Förening:

Hässjö Hembygdsförening

Skapad av: (2017-07-29 11:14:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hässjö Hembygdsförening (2019-01-08 15:31:19) Kontakta föreningen