Skolan


Medelpads Genealogiska Förening - MGF - har i sitt medlemsblad MGF-nytt publicerat en serie om Folkskolan i Medelpad. Del 6 behandlar Hässjö och finns i MGF-nytt nr 2 2017.

Folkskolan i Medelpad del 6 Hässjö

Editerad av: Ronny Svensson (2019-01-08 15:31:19)