Årets Timråbo


 

Utmärkelsen Årets Timråbo är ämnad att årligen delas ut till förtjänt person inom kommunen.  Uttagningskommittén består av företrädare från Kultur- och Tekniknämnden, som tillika är ordförande i kommittén, samt företrädare för kommunens fyra hembygdsföreningar. Syftet med utmärkelsen är att tillkännage någon inom vår kommun som på ett eller annat sätt gjort sig förtjänt av extra uppmärksamhet.

Vem som helst får föreslå lämplig kandidat och kan hänvända sig till "sin" representant i kommittén.

Vid uttagningen av kandidater tas hänsyn till om de:

  • genom spontan handling gagnat ortens befolkning
  • i oegennyttig gärning berikat tillvaron för andra
  • under flera år bedrivit verksamhet till allmänhetens glädje och nytta
  • är bosatta inom Timrå kommuns gränser
  • genom sina insatser främjat ungdomsverksamhet, laganda eller föreningslivet

Utmärkelsen består av ett tennfat med Timrå kommunvapen i centrum samt de fyra socknarnas sigill ingraverade. Dessutom får mottagaren av utmärkelsen ett halssmycke i tenn med "sitt" sockensigill.

Årets Timråbo skall presenteras i massmedia och på ett sådant sätt tillkännagivas att så många som möjligt kan ta del av kommitténs valresultat. Presentation och utnämning skall ske vid en ceremoni arrangerad av mottagarens hembygdsförening.

- - - - -

2018 Ingela Dahlin

- - - - -

2016 Anders Lagerqvist

- - - - -

Årets Timråbo genom åren

 

Förening:

Hässjö Hembygdsförening

Skapad av: (2017-01-15 18:49:51) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hässjö Hembygdsförening (2019-05-11 20:44:07) Kontakta föreningen