Norrstigen


Karta över Norrstigen från Fjäl, förbi Hässjö kyrka och första delen mot Ångermanland.

Image
 
 
 

Välkommen att vandra längs Norrstigen genom Hässjö socken.

Vandringsbeskrivning över första delen inom Hässjö socken.

För de som färdades norrut längs Norrstigen så var sommartid överfarten av Indalsälven vid Fjäl. Där finns en fornminnesstolpe vid älvstranden (N62. 33,016 ; E17. 25,870). Även vid uppfarten till Fjäls nuvarande mangårdsbyggnad finns en fornminnesstolpe (N62. 32,879 ; E17. 26,295). Den allra första delen från Fjäl är i dag inte möjlig att följa då både väg och järnväg byggts i modern tid. Där Norrstigen gick är idag odlad mark mellan väg och järnväg.

Image 
Image

Åk ca 2 km mot Söråker, tag avfart till vänster mot Gumböle. Parkera vid järnvägsövergången. Gå över järnvägen och följ skogsbilvägen som svänger vänster uppför en liten backe och sedan följer järnvägen tillbaks mot Fjäl-hållet. Efter ca 300 m finns en låst vägbom. Fortsätt förbi vägbommen och efter ytterligare 400 m går Norrstigen till höger i en svag backe uppför (N62. 32,606 ; E17. 27,401).  Fortsätter du i stället följa vägen rakt fram så kommer du till Lapptorpet.  

Image ImageCreative Commons-licens

 Norrstigen går mest på höjdsträckningar men också över någon myrmark. På några platser i området finns uppbyggda stenformationer. Okänt vilka som byggt dessa och vad de använts till.  Creative Commons-licens 

Vid Lappstegaberget och stigen upp till Lappstegestugan finns en fornminnesstolpe (N62. 32,789 ; E17. 29,793). Från stugan har man vid utsikt över Klingerfjärden. Stugan ägs av Friluftsfrämjandet och är öppen på helger under skidsäsongen.

Creative Commons-licens
Image

Norrstigen kommer fram till Hässjö kyrkby vid Rolandsbacke (N62. 32,982 ; E17. 30,615). Vid landsvägen finns en skylt mot Lappstegestugan. Det finns parkering 75 m in på grusvägen. Den gamla sträckningen fortsätter på andra sidan landsvägen i en sväng på en knapp kilometer genom gles bebyggelse och kommer ut på landsvägen vid Trollstenen (N 62. 33,053  ;  E 17. 32,112) nedanför kyrkan. Man kan också följa landsvägen till vänster mot Hässjö kyrka. Även vid kyrkan finns P-platser.

Efter kyrkan följer Norrstigen nuvarande landsväg och går längs södra stranden av Krigsbysjön. Efter sjön är det först en avfart till vänster mot Krigsbyn och något hundratal meter därefter går Norrstigen till vänster (N62. 33,008 ; E17. 32,272). Passera vägbommen och fortsätt uppför den långa backen. Efter en bit finns en skogsbilväg till vänster men fortsätt rakt fram uppför stigningen. Cirka 450 m från landsvägen finns på vänster  sida en skylt mot Brunäsberget och Jutstugan (Linnégrottan N 62. 33,267  ;  E 17. 32,799). Det är oländig terräng till grottan men den är väl värt ett besök.

Image

Fortsättningen av Norrstigen är tyvärr ännu ej skyltad men den går via Sörkrånge och Norrkrånge mot Kallbäcken vid landskapsgränsen till Ångermanland och Häggdånger socken. Sträckningen, som sannolikt ändrats under seklernas gång, framgår av kartan nedan. Per Näsström har skrivit en utförlig beskrivning Norrstigen mellan Hässjö, Stigsjö och Säbro kyrkor. Länk till beskrivningen finns här.

Image

Karta över Norrstigen genom Hässjö socken från 1860-talet

Image

Norrstigen kallas den gamla ridstig, och senare landsväg, som förband Mälardalen med de norra delarna av riket. En föregångare till nuvarande E4. Norrstigen nämns första gången i Hälsingelagen under 1300-talet. Under århundradenas lopp byggdes vägen ut ända upp till Torneå. Vintertid användes vintervägar över sjöar så sträckningen kunde variera. Bönderna ålades att sköta väghållningen. Vissa delar av Norrstigen finns fortfarande kvar.

Informationsstolpe vid älvstranden. Här färjades Carl von Linné över älven på aftonen den 17 maj 1732. Han övernattade på Fjäls gästgivargård här intill. På andra sidan vägen vid infarten till Fjäls nuvarande mangårdsbyggnad finns också en informationsstolpe

Image

Genom Hässjö socken gick Norrstigen från Fjäl, förbi Gumböle, Rolandsbacke och Hässjö kyrka till Kallbäcken vid gränsen till Häggdånger socken i Ångermanland. Största delen av denna sträckning är fortfarande i relativt gott skick för de som vill vandra längs den gamla ridstigen.

Image

Norrstigen vid Gumböle efter passage av järnvägen. Även här bör en stolpe sättas upp för att markera var sträckningen mot Hässjö kyrka börjar.

Norrstigen kommer fram vid Rolandsbacke med Hässjö kyrka i fonden.

Foto: Ronny och Kerstin Svensson


I samarbete med Länsmuséet arbetar vi med att märka ut Norrstigens sträckning samt sevärdheter i anslutning till den. I juni 2020 sattes det upp informationsstolpar vid Lapptorpet, Lappstegaberget samt den s.k. Trollstenen vid Hässjö kyrka.

Image  Image

De emaljerade informationsskyltarna skruvas fast på stolparna.

Image     
Image

Arkeologerna Maria Lindeberg  och Ola George från Länsmuséet, Ronny Svensson och Bengt Andersson från Hässjö hembygdsförening. Varje stolpe mäts in med GPS.

 

Foto: Ronny och Kerstin Svensson

 

Förening:

Hässjö Hembygdsförening

Skapad av: (2016-06-18 09:26:43) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hässjö Hembygdsförening (2022-04-24 13:40:10) Kontakta föreningen