Norrstigen


Karta över Norrstigen genom Hässjö socken från 1860-talet

Image

Norrstigen kallas den gamla ridstig, och senare landsväg, som förband Mälardalen med de norra delarna av riket. En föregångare till nuvarande E4. Norrstigen nämns första gången i Hälsingelagen under 1300-talet. Under århundradenas lopp byggdes vägen ut ända upp till Torneå. Vintertid användes vintervägar över sjöar så sträckningen kunde variera. Bönderna ålades att sköta väghållningen. Vissa delar av Norrstigen finns fortfarande kvar.

Informationsstolpe vid älvstranden. Här färjades Carl von Linné över älven på aftonen den 17 maj 1732. Han övernattade på Fjäls gästgivargård här intill. På andra sidan vägen vid infarten till Fjäls nuvarande mangårdsbyggnad finns också en informationsstolpe

Image

Genom Hässjö socken gick Norrstigen från Fjäl, förbi Gumböle, Rolandsbacke och Hässjö kyrka till Kallbäcken vid gränsen till Häggdånger socken i Ångermanland. Största delen av denna sträckning är fortfarande i relativt gott skick för de som vill vandra längs den gamla ridstigen.

Image

Norrstigen vid Gumböle efter passage av järnvägen. Även här bör en stolpe sättas upp för att markera var sträckningen mot Hässjö kyrka börjar.

Norrstigen kommer fram vid Rolandsbacke med Hässjö kyrka i fonden.

Foto: Ronny och Kerstin Svensson


I samarbete med Länsmuséet arbetar vi med att märka ut Norrstigens sträckning samt sevärdheter i anslutning till den. I juni 2020 sattes det upp informationsstolpar vid Lapptorpet, Lappstegeberget samt den s.k. Trollstenen vid Hässjö kyrka.

Image  Image

De emaljerade informationsskyltarna skruvas fast på stolparna.

Image     
Image

Arkeologerna Maria Lindeberg  och Ola George från Länsmuséet, Ronny Svensson och Bengt Andersson från Hässjö hembygdsförening. Varje stolpe mäts in med GPS.

 

Foto: Ronny och Kerstin Svensson

 

Förening:

Hässjö Hembygdsförening

Ändrad av: Hässjö Hembygdsförening (2021-02-24 09:56:39) Kontakta föreningen
Skapad av: Hässjö Hembygdsförening (2016-06-18 09:26:43) Kontakta föreningen