På Gång


Vi kommer i fortsättningen att arbeta med styrelse och medlemsmöten var för sig. Protokoll från medlemsmöten läggs ut på hemsidan.

Det har bildats en arbetsgrupp som i första hand skall ta hand om Båtsmanstorpet där golvet skall brytas upp och förstärkas då den renovering som skedde för ett antal år sedan inte håller i dagsläget. Det jobbet beräknas ta sin start i maj.

Vedspisen skall bytas ut då den är helt utbränd det jobbet kommer när golvet är klart. Det kommer även under våren/försommaren att installeras el  i stugan.

I dessa coronatider kommer vi tyvärr inte att kunna ha varken styrelse- eller medlemsmöten.  Sommarens annars så trevliga och uppskattade onsdagsträffar med fika får vi återkomma till beroende på coronaläget.

Allt eftersom kommer jag att lägga ut information på hemsidan och skicka mail och brev  (till er som inte har mail) för att hålla Er så informerade som det går.

Vi hoppas och håller tummarna att livet snart återgår till det vanliga igen.  Fram till dess - Håll i och Håll ut!

Om någon känner på sig att inte ha betalt medlemsavgiften 150:- kr  för detta år – här kommer vårt plusgirokonto:  Hässjö Hembygdsförening 61 71 27-6 Glöm inte att skriva avsändare.

Vänliga hälsningar

Styrelsen/Lisbeth Eklund

Tel 072-5030025

 

Kom gärna med förslag på utflykter.

Föreningen arbetar tillsammans med länsmuséet och Timrå kommun för att sätta ut fornminnesstolpar längs Norrstigen mellan Fjäl och Kallbäcken.

Tillsammans med kommunen och andra föreningar ska stigar och leder inom kommunen dokumenteras. Dessa kan komma att publiceras som vandringsleder.

 

 

 

 

 

Editerad av: Ronny Svensson (2020-04-25 20:54:19)