Styrelse, revisorer


Hässjö hembygdsförening

Ordförande:           Lisbeth Eklund                                                           

Kassör:                    Margot Bredberg

Sekreterare:           Hans Wahlberg

Ledamot:                 Karl Söderström 

Ledamot:                 Martin Eklund 

Suppleanter:           Leif Söderberg, Veronica Sandström

Revisor:                    Per-Olof Björk

Revisorsuppleant:  vakant

Valberedning:          vakant

Förening:

Hässjö Hembygdsförening

Skapad av: (2013-08-19 09:53:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hässjö Hembygdsförening (2020-04-25 20:47:36) Kontakta föreningen