Medlemskap


Du som vill bli medlem i Hässjö hembygdsförening och stödja oss i vårt arbete gör detta enklast genom att betala in medlemsavgiften på plusgirokontot 61 71 27 - 6.

Glöm inte att skriva namn och  adress för de personer det avser, samt ordet "medlemsavgift".  Vi är tacksamma om du även anger e-postadress dit vi kan skicka information om aktiviteter mm. Medlemsavgiften är 150 kr/familj och år.

Medlemsavgiften hjälper till att bekosta olika arrangemang och det viktiga underhållet av Båtmanstorpet. 

Förening:

Hässjö Hembygdsförening

Skapad av: Ronny Svensson (2012-11-14 08:55:19) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hässjö Hembygdsförening (2019-02-04 17:01:04) Kontakta föreningen