Personliga uppgifter enl. GDPR


 

 

När du blir medlem i Hässelby Hembygdsförening lämnar du vissa uppgifter för att föreningen ska kunna ta hand om dig som medlem.

Dessa personuppgifter är:
- för- och efternamn
- gatuadress
- postnummer och postort
- telefonnummer är frivilligt att lämna, får vi ett registrerar vi det.

Personuppgifterna sparar vi i vårt medlemsregister för att kunna posta Hässelby Hembygdsblad och faktura på medlemsavgift till dig. Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem.
Årligen publicerar vi i Hembygdsbladet namn och adressuppgifter för under året nytillkomna medlemmar.
Dina personuppgifter lämnas till vårt tryckeri för att de ska kunna skicka ut Hembygdsbladet.      
I övrigt lämnar vi inte ut dina uppgifter till tredje part.
Föreningen är ansvarig att hantera dina personuppgifter enligt GDPR, en ny dataskyddslag som ersätter PUL (personuppgiftslagen). Det innebär bla att du har rätt att begära utdrag ur medlemsregistret för dina egna personuppgifter. Du har också rätt att begära att dina uppgifter raderas eller rättas om de är felaktiga.

Har du frågor om hanteringen av personuppgifter kan du kontakta Barbro Jernström.

Förening:

Hässelby Hembygdsförening

Skapad av: (2018-06-20 16:38:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hässelby Hembygdsförening (2018-12-12 19:18:53) Kontakta föreningen