Info om föreningen


Hässelby hembygdsförening bildades 1978. Föreningen är politiskt och religiöst obun­den. Dess syfte är att vara en kontaktpunkt för Hässelbys invånare och ett medel att vär­na om Häs­selbys bygd, miljö och kulturarv.

Föreningen har som mål att

  • stimulera Hässelbybornas intresse för hembygden, dess historia, nutid och framtid
  • dokumentera föremål, handlingar och hän­delser med anknytning till bygden och visa dem i föreningens museum
  • samverka med kommunala organ, skolor och kulturorganisationer för att ta initia­tiv till sådant som gagnar Hässelbys ut­veck­ling
  • organisera studiecirklar, föredrag, vand­ringar m.m. som kan bidra till att öka kän­ne­domen om Hässelby, dess natur och kultur.

Ett museum inrättades av föreningen 1985 i Hässelbys gamla kommunalhus. Det är Sveriges första trädgårdmu­seum och beskri­ver en nästan hundraårig, dy­namisk epok i Hässelbys historia, de många handelsträd­går­darna, som mest ca 100 stycken.

 

Förening:

Hässelby Hembygdsförening

Skapad av: (2012-02-09 09:48:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hässelby Hembygdsförening (2019-01-16 21:19:21) Kontakta föreningen