Böcker


Av Hässelby hembygdsförening utgivna böcker kan köpas på museet (öppethållande se ”Info om museet”) eller beställas via e-post [email protected]:

Image
 
 
 


130 kr - Mäster och trädgårdskvinnorna
Av Berndt Sehlstedt.
Under ett sjuttiotal år blomstrade trädgårdsnäringen i Hässelby. Drygt ett hundra handelsträdgårdar försåg stockholmarna med närproducerade grönsaker och blommor. I den historiska romanen ”Mäster och trädgårdskvinnorna” får vi följa den fiktiva småföretagarfamiljen Klingberg som driver en av de större handelsträdgårdarna i Hässelby Villastad från 1905 fram till 1970-talet.
Huvudpersonen Gustav Klingberg kommer som trädgårdsförman till Hässelby 1928 efter att ha utbildats på trädgårdsskolan i Åtvidaberg. Hans första upplevelse blir dock något oväntad, det råder nämligen strejk bland trädgårdsarbetarna. En strejk ledd av Hässelbybon och trädgårdsarbetaren Gunnar Sträng, sedermera legendarisk finansminister.
Handelsträdgårdarna klarar sig dock relativt gott genom 1930- och 1940-talens börskrascher, depression, världskrig och ransoneringar. När Hässelby inkorporeras med Stockholms stad 1949 börjar nedgången för näringen. Dessutom blir det priskonkurrens från importen efter kriget och i familjeföretagen vill inte tredje generationen överta verksamheten.
”Mäster och trädgårdskvinnorna” tar sin början i Askersund och Åtvidaberg och i berättelsen träder matriarker och trädgårdskunniga kvinnor fram som Augusta Cassel på Stjernsunds slott utanför Askersund och Louise Adelswärd på Adelsnäs slott utanför Åtvidaberg. För Gustav Klingberg kommer de båda att betyda mycket.
Romanen är en berättelse om framgångar och kriser och om kärlek och besvikelser i en tid som inte ligger allt för långt borta.
Format: A5, 190 sidor


Image

100 kr - Tidsresan till Trädgårdslandet 

Av Berndt Sehlstedt.
Följ med oss på en spännande tidsresa. Ditt ressällskap är tioåriga Viola som växte upp i ”trädgårdslandet”. Hennes familj hade en stor handelsträdgård mitt i Hässelby. Sjuttio år senare berättar Viola för sitt barnbarn Eden om hur det var att vara barn och vuxen i Hässelby förr i tiden.”Tidsresan till Trädgårdslandet” är skriven utifrån barnens perspektiv, men ger även den vuxne nya kunskaper om Hässelbys spännande lokalhistoria. Från handelsträdgårdssamhälle och egen kommun till modern inkorporerad storstadsförort.Bokens redaktion har haft obegränsad tillgång till Hässelby Hembygdsförenings stora bildarkiv. Arkivbilderna får i den här berättelsen nytt liv. De stimulerar både fantasin och längtan att få veta mer.Varje kapitel har en eller ett par frågor som finns under vinjetten ”Fundera med Viola”. En karta underlättar att hitta de olika platserna och byggnaderna  i ”Trädgårdslandet”.
Format: A5, 58 sidor.


Image

175 kr Backlura - en del av Hässelby

Gustaf Rooth har skrivit och givit ut boken Backlura. Så här skriver Gustaf själv i inledningen av boken:
”Backlura är den nord-östligaste delen av Hässelby Villastad, idag bebyggd med radhus, kedjehus och enstaka villor. Området, i sin nuvarande form, bebyggdes först på 1970-talet. Enstaka hus finns från en tidigare epok, som startade omkring 1920. Innan dess var Backlura en utjord som tillhörde Kälvesta i Spånga socken. På kartor från mitten av 1700-talet finns ett torp markerat med beteckningen Backlura Torp. Den totala ytan var ca 60 tunnland men större delen var skog och betesmark och endast en mindre del brukades.”
Format: 24,5 x 17,5 cm, 62 sidor , sv/v.


 
 
 
Image


200 kr Vingar över Hässelby

Hässelby-bon Stephan Good har i denna vackra fotobok porträtterat fågellivet i vår bygd. Med briljanta bilder och god faktabakgrund skildrar han så många arter att man knappt tror de ryms inom det aktuella geografiska området Åkermyntan ner mot Riddersvik och ut till Kyrkhamn. Karta över området finns i början av boken.
I boken träffar vi på inte enbart fåglar: Stephan har fotograferat även andra djur som t.ex. ekorre, räv och hare. Så köp boken till dig själv eller någon annan i julklapp, och bered dig på en utflykt till den mångfald, öppen för alla, som finns precis bakom stugknuten. 
Format: A4, 114 sidor i fyrfärg.


 

125 kr Lokförardrömmar

av Sven Ivar Levander.
Lokbiträdet Sven Ivar Levander var ett lokbiträde som alltid hade sitt ritblock med sig. I ord och bild beskriver han sitt arbete utmed järnvägen på 1950- och 1960-talet, bland annat Hässelby. Han drömde om att bli lokförare, men det kom aldrig någon ledig tjänst, och han hann aldrig bli lokförare.
Format: 170 x 245, 96 sidor.100 kr. Kända hässelbybor
Av Bengt HF Johnsson.
I denna bok kan du läsa om personer som gjort sig kända genom sina insatser och som bidragit positivt till Hässelbys utveckling. 
Format: A4, 96 sidor.


150 kr. Affärsgatan
Av Bengt HF Johnsson.
Dagens hässelbybor kanske ställer sig frågan ”Var handlade hässelbyborna när varken Åkermyntan eller Vällingby Centrum fanns? Jo, antagligen i någon av det 60-tal affärer som tidigare fanns i det gamla Hässelby. De flesta butikerna låg centralt längs Hässelbyvägen, som idag heter Riddersviksvägen.Denna bok beskriver i text och bild de affärer som genom tiderna fanns i detta område. Format: A4, 4-färg, 84 sidor.100 kr.  Ångbåtstrafiken till Hässelby

Av Lars Andersson, Bengt HF Johnsson, Lennart Rydberg
När det knappast fanns några vägar och de vägar som fanns kunde vara riktigt dåliga var vattenvägarna viktiga för olika typer av transporter. Hässelby låg intill Mälaren vilket var en stor fördel.
För Hässelby kom ångbåtstrafiken att spela en särskilt stor roll under de första decennierna på 1900-talet i samband med att trädgårdssamhället växa fram. Trädgårdsmästarna måste få sina produkter transporterade in till stadens marknadsplatser och här erbjöd ångbåtstrafiken ett bra alternativ. 
Format: A4, 48 sidor.


150 kr.  Lasse Carlssons bilder
från 1970- och 1980-talets Hässelby med omnejd
Av Lasse Carlsson, Bengt HF Johnsson.
Lasse Carlsson är en av Hässelbys hembygdsfotografer genom tiderna. Ett urval av Lasse Carlssons bilder har visats vid två utställningar i Hässelby Museum under 2009. Bilderna har sammanställts i följande kapitel: Hässelby hembygdsfotografer, Hässelby hembygdsförening, Hässelby museum, Barn och Ungdom, Hässelbyprofiler, Nöje, Föreningar, Idrott och sport, Trädgård, Politiker, Kungligt, Kändisar, Byggnader, Gården och Stranden samt Händelser. ”Gamla bilder gör succé” hade Mitt i Västerort som rubrik i ett reportage. 
Format: A4, 130 sidor.30 kr. Hässelby heliga hus
Av Berndt Sehlstedt, Bengt HF Johnsson.
I denna skrift får vi ta del i Hässelbys egen spännande kyrkorumshistoria som sträcker sig från Spånga medeltidskyrka till 1970-talets moderna Hässelbystrandkyrka. 
Format: A5, 48 sidor.


 

30 kr. Hässelby historia - från istiden till nutid
Av Bengt HF Johnsson.
De första spåren av mänsklig verksamhet i våra trakter är nära 4000 år gamla. Hässelby mer moderna historia är i mångt och mycket präglat av släkten Bonde som var ägare till Hässelby säteri i nästan 300 år. 
Format: A5, 48 sidor.


 

30 kr. De första 35 åren- Hässelby hembygdsförening 1978 - 2013.
Av Bengt HF Johnsson.
Hässelby hembygdsförening bildades 1978 och har alltså funnits i 35 år. Under dessa år har mycket hänt. För att bara nämna en sak: redan 1985 kunde man inviga ett museum i det gamla kommunalhuset som Stockholms stad lät rusta upp. 
Format: 170 x 245, 52 sidor.


 

80 kr. Lövsta sopstation 1889 - 1986 - Sopstationen som kom att få stor betydelse för sophanteringen i Stockholm och för Hässelbys utveckling.
Författare: Bengt H F Johnsson och Lars Andersson.
Med växande befolkning blev hanteringen av latrin och sopor inne i Stockholm alltmer besvärlig under 1800-talet. Avfallet skulle transporteras med pråmar ut från staden men på grund av isläget blev dessa ofta liggande vid kaj vintertid och en obehaglig lukt spreds över staden. De styrande insåg till slut att något radikalt måste göras och 1885 beslöts därför att inköpa gårdarna Riddersvik och Lövsta för att där anlägga en sopstation. Denna sopstation kom igång 1889. 
Format: A4, 66 sidor.


 

150 kr. Järnvägen Spånga-Lövsta 1889-1970  - en järnvägslinje där ångloken dominerade
Av Bengt HF Johnsson, Lars Andersson.
Järnvägen Spånga-Lövsta/SLJ byggdes 1889 för att transportera sopor och latrin från staden och ut till den nyanlagda sopstationen vid Lövsta. Eftersom järnvägen aldrig elektrifierades drogs tågen av ånglok med undantag för tiden efter 1962 då dieseltåg successivt tog över. Denna bok, som är rikt illustrerad med mängder av bilder från tiden då det begav sig, är en härlig nostalgitrip men också en informativ och detaljerad  berättelse om en viktig del av Stockholms järnvägsnät. 

Format: A4, 80 sidor.


 

50 kr. Gunnar Emanuel Sträng - från trädgårdsarbetare till finansminister
Av Bengt HF Johnsson.
Gunnar Sträng var finansminister under 21 år i Tage Erlanders regering. Som barn växte han upp i en statarlänga ute på Lövsta sopanläggning. Huset var dragigt och kallt, det var fullt av ohyra i form av råttor och kackerlackor. Intill låg den illaluktande soptippen och åt andra hållet låg Reningshuset där man tömde och rengjorde alla stinkande latrintunnor från Stockholms alla torrdass. Här berättas om den tuffa tiden av hans uppväxt, men också om hur han blev politiskt engagerad, organiserade strejker, avancerade för att så bli Sveriges finansminister. 
Format: A5, 48 sidor.


 

30 kr.  Familjen Tingsten i Kyrkhamn - ur Karl och Herbert Tingstens memoarer 
Av Lennart Öhrström.
Karl Tingsten var föreståndare för Stockholms renhållningsstation vid Lövsta kring sekelskiftet 1900. Det var en tuff tid i en tuff miljö. Sonen Herbert Tingsten, som växte upp ute vid Lövsta, blev senare professor och chefredaktör på Dagens Nyheter. Med hjälp av Karls och Herberts memoarer berättas här den intressanta historien om familjen Tingsten under tio år i Kyrkhamn och Lövsta. 
Format: A5, 24 sidor.


 

100 kr. Bland blomsterkungar och växthus - Trädgårdsepoken i Hässelby
Av Bengt HF Johnsson (projektledare)
Efter 6 år och mycket arbete är nu Hässelby hembygdsförenings Trädgårdsgrupp klar med denna bok.  I den finns 126 trädgårdar förtecknade med uppgift om vilka som varit ägare/odlare (trädgårdsmästare) genom åren. För varje trädgård har angetts numren på de stadsägor som trädgården omfattar och med hjälp av registerkartan över Hässelby kan trädgårdens utbredning och omfattning fastställas. Med hjälp av flygfoton kan man också skaffa sig en uppfattning om var flertalet av trädgårdarna låg. Ett stort antal fotografier visar hur det såg ut i trädgårdarna. Vidare återges porträttbilder på ett 80-tal trädgårdsmästare. 
Format: A4, 120 sidor.


 

30 kr.   Sju handelsträdgårdar i Hässelby Villastad
Av Bengt HF Johnsson.
I Hässelby fanns i mitten av 1900-talet en blomstrande trädgårdsverksamhet med närmare hundratalet handelsträdgårdar. Sedan några år tillbaka arbetar hembygdsföreningen med att kartlägga och samla in uppgifter om dessa trädgårdar. Ett resultat av detta arbete är artiklar om sammanlagt sju handelsträdgårdar som publicerats i Hässelby hembygdsblad. Dessa artiklar beskriver verksamheten vid och kring dessa trädgårdar och de vedermödor och glädjeämnen som trädgårdsmästarna och deras familjer fick uppleva. 
Format: A5, 64 sidor.


30 kr. Busstrafiken i Hässelby 90 år
Av Lars-Erik Widell.
Lars-Erik berättar i text och bilder om busstrafiken i vårt område från allra första början 1921 fram till 2010-talet. 
Format: A5, 18 sidor.


 

50 kr. Rundvandring till konst och konstnärer i Hässelby och Vällingby
Av Torbjörn Forsell.
Boken är en presentation av konstlivet i vår stadsdel med lite tillbakablickar och med en orientering om konstnärer som verkar här nu. Den större delen av boken är en presentation av den offentliga konst som vi alla har runt om oss. Det är tänkt som en stimulans till konstpromenader i närmiljön. Varje verk, mestadels skulpturer, presenteras med färgbilder och kompletteras med en presentation av konstnären bakom verket.Torbjörn Forsell har varit redaktör och Bengt Jansin ligger bakom de flesta bilderna.
Format 240x240, 96 sidor.


30 kr.   Hässelby Planteringssällskap
Av Bengt HF Johnsson.
Hässelby Villastads Planteringssällskap bildades 1919 och tog som sin uppgift att verka för samhällets förskönande bl.a. genom att utföra planteringar på allmänna platser. Sin verksamhet finansierade man till största delen med samhällsfester som hölls i Folkets Park. Man hade ett populärt lotteri där högsta vinsten var en villatomt i Hässelby som greve Christer Bonde på Hässelby slott hade skänkt. 
Format: A4, 16 sidor.


 

30 kr.   Per Rune Flenning – tankar kring gamla Hässelby
Sammanställd av Bengt HF Johnsson.
Per Rune Flenning (1924-1996) var redaktionschef på tidningen Västerort och visste det mesta om allt och alla i Hässelby. Därför kallades han ibland för ”Mr. Hässelby”. Per Rune var en varm vän av sin hembygd vilket bl.a. kommer till uttryck i de fem artiklar som han skrev för Hässelby församlings tidning Hässelby-bladet i början av 1980-talet. Dessa artiklar har Hässelby hembygdsförening samlat i denna småskrift. De fem artiklarna handlar om: Tankar kring gamla Hässelby. "Sommarfåglar" och den glada villastaden. Kyrkor, präster och kyrkfolk i villastaden. Vem Beata Sparre, Fiskar Johan och mäster David var. Haesliby - byn vid hasselängarna. 
Format: A5, 32 sidor.


30kr.   Flottvik – torpet som blev Riddersvik
Av Lennart Öhrström, Hans EB Andersson.
Genom arkivstudier har bokens författare kunnat visa var torpet Flottvik låg, hur det gick till när Flottvik blev Riddersvik och även påvisa att Flottvik bytte namn till Riddersvik redan innan Riddersviks mangårdsbyggnad byggdes 1762.Det är ett händelseförlopp som började redan omkring 1720. En oenighet mellan bönderna ledde till att ägaren Kronan avskiljde torpet från Lövsta by och sålde det till Isac Salmon år 1723.Historien om torpet Flottviks omvandling till herrgården Riddersvik berättas här för första gången. 
Format: A5, 16 sidor.


 

 75 kr. Sascha Bolin 
Av Ronnie Andersson, Stefan Nilsson.
Sascha Bolin var en konstnär som en period bodde på Hässelby slott. Målade ofta Hässelbymotiv. 
Format: 240x240, 80 sidor.


      

30 kr. Hässelby Gård då och nu
Av Henrik Henrikson.
ed betoning på hur stadsdelen byggdes och utvecklades presenteras här hur det var förr och hur det är nu. 
Format: A5, 112 sidor.


  

75 kr.   Boken Hässelby
Av Sten Börjesson, George Granberg, Sixten Hniopek.
Huvudboken - en rejäl bok på 386 sidor, som omfattar det mesta om hur Hässelby uppstod, blev en köping med handelsträdgårdar och slutligen inkorporerades med Stockholms stad. Denna rikt illustrerade bok berättar om Hässelbys tidiga historia, slottets och släkten Bondes historia . Givetvis behandlas villastadens handelsträdgårdar och de torp som tillhörde Hässelby slott. Sportklubben och cykelklubben bildades under tidigt 1900-tal, likaså Hässelby strandbad med sitt på sin tid så syndfulla gemensamhetsbad. 
Format: 160x235, 386 sidor.


 

 

30 kr.   Hässelby under ett sekel
Av Lennart Öhrström.
”Från bondegods till storstadsförort. Från kommunalstämma till stadsdelsnämnd.” Beskriver på ett intressant sätt Hässelbys historia, i första hand tiden mellan 1900 och fram till mitten av 1900-talet.
Format: A5, 134 sidor.


 

100 kr.   I Stockholms västliga utpost. Om Lövsta – Kyrkhamn – Riddersvik
Av Hans EB Andersson, Lennart Öhrström, Lennart Andersson, Claes-Eric Bjällerud.
En berättelse om Hässelbys västliga del, dess historia från järnålder till år 2001: Järnåldersboplats, medeltida by, stor lantgård, Stockholms stads sopstation, naturområde för rekreation.  
Format: A5, 142 sidor.


 

30 kr.   Hässelby strand då och nu
Av Hans EB Andersson, Henrik Henrikson, Hans Johansson.
Om området Hässelby strands historia och utveckling med tyngdpunkt på uppbyggnaden av den moderna stadsbebyggelsen från 1950 och framåt. 
Format: A5, 96 sidor.


        

30 kr.   Tre änkor på Hässelby säteri
Av Lennart Öhrström.
Ägarlängden för Hässelby slott brukar uppta manliga innehavare från nio generationer av Bondesläkten. Att godset under en tad av sammanlagt 70 år innehades och styrdes av kvinnor har fått mindre uppmärksamhet. De tre kvinnorna - Anna Natt och Dag, Maria Gyllenstierna och Viveka Trolle var änkor som vid giftermål fått Hässelby som morgongåva. alla tre var starka, företagsamma och färgstarka personligheter. Om deras skiftande och långt ifrån bekymmersfria levnadsöden handlar denna bok. 
Format: A5, 64 sidor.


 

30 kr.   Hässelby frivilliga borgarbrandkår
Av Gunnar Almén.
Hässelby frivilliga borgarbrandkår bildades 1918 och fungerade fram till 1964. Under många år hade man inte tillgång till någon brandbil utan man fick förlita sig häst- och handkraft. Det var till stor del brandkåren själv som med fester i Folkets Park under tre år samlade in pengar till en brandbil. 1936 kunde så en Ford V8 inköpas för 15000 kr. Bilens besättning var max 12 personer. Skriften bygger bl.a. på brandchefens anteckningar från åren 1918-1948.  
Format: 145x210, 24 sidor.


 

30 kr.   Riddersviks gård i text och bild
Av Claes-Erik Bjällerud.
Claes-Erik född och uppvuxen på Riddersviks gård, tar oss med på en vandring i tid och rum från 1762, då huvudbyggnaden anlades, skildrar liv och arbete på 1950-talets jordbruk, berättar om den 200 år gamla engelska parken och visar på spår efter hus och verksamheter.  
Format: 145x210, 24 sidor.


    

30 kr.   Hässelby slott – en lång historia
Av Torbjörn Forsell.
Hässelby slott byggdes i mitten av 1600-talet av greve Karl Bonde (den förste) och hans son riksskattmästaren Gustaf Bonde. Sedan 1931 har slottet varit i Stockholm stads ägo och åren 1963 till år 2000 var slottsbyggnaderna hemvist för Stiftelsen Hässelby - de nordiska huvudstädernas kulturcentrum. 
Format: A5, 96 sidor.


Image
 
 

 

 

 

 


50 kr.   Hässelbytorp
av Georg Granberg och Sten Börjesson. Illustrationer av Sven Ivar Levander.
En översikt av torpen i det gamla Hässelby. 
Format: A5, 66 sidor.


 

Image

100 kr.   Konsten i Västerort
av Eivy och Hans Harlén
Trafik-Nostalgiska Förlaget

En vandring bland konsten i västra Stockholm. Format: 21x25cm 172 sidor.

Förening:

Hässelby Hembygdsförening

Skapad av: (2012-02-09 10:45:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hässelby Hembygdsförening (2022-09-14 22:35:46) Kontakta föreningen