Medlemskap

Medlemskap i Hässelby hembygdsförening kostar 150 kr för enskild medlem, 200 kr för familjemedlemskap och 250 kr för föreningar och företag.

I medlemskapet ingår Hässelby hembygdsblad som utkommer med 4 nummer per år.

Vill Du bli medlem? Sätt då in medlemsavgiften 150 kr för enskild medlem, 200 kr för familjemedlemskap eller 250 kr för företag och organisationer på Plusgirokonto 435 47 52 – 0. Betalningsmottagare är Hässelby Hembygdsförening och glöm inte att ange avsändare med namn och adress.Henrik HenriksonFotograf: Henrik Henrikson