Böcker

Av Hässelby hembygdsförening utgivna böcker kan köpas på museet (öppethållande se ”Info om museet”) eller beställas via e-post [email protected]

200 kr. Lokförardrömmar
av Sven Ivar Levander
Lokbiträdet Sven Ivar Levander var ett lokbiträde som alltid hade sitt ritblock med sig. I ord och bild beskriver han sitt arbete utmed järnvägen på 1950- och 1960-talet, bland annat Hässelby. Han drömde om att bli lokförare, men det kom aldrig någon ledig tjänst, och han hann aldrig bli lokförare.Format: 170 x 245, 96 sidor.

 

 

 

 

150 kr. Affärsgatan
Dagens hässelbybor kanske ställer sig frågan ”Var handlade hässelbyborna när varken Åkermyntan eller Vällingby Centrum fanns? Jo, antagligen i någon av det 60-tal affärer som tidigare fanns i det gamla Hässelby. De flesta butikerna låg centralt längs Hässelbyvägen, som idag heter Riddersviksvägen.
Denna bok beskriver i text och bild de affärer som genom tiderna fanns i detta område. Författare: Bengt HF Johnsson. Format: A4, 4-färg, 84 sidor.


  Kända hässelbybor

I denna bok kan du läsa om personer som gjort sig kända genom sina insatser och som bidragit positivt till Hässelbys utveckling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


100 kr.  Ångbåtstrafiken till Hässelby

När det knappast fanns några vägar och de vägar som fanns kunde vara riktigt dåliga var vattenvägarna viktiga för olika typer av transporter. Hässelby låg intill Mälaren vilket var en stor fördel.
För Hässelby kom ångbåtstrafiken att spela en särskilt stor roll under de första decennierna på 1900-talet i samband med att trädgårdssamhället växa fram. Trädgårdsmästarna måste få sina produkter transporterade in till stadens marknadsplatser och här erbjöd ångbåtstrafiken ett bra alternativ.

 

 

 

 

150 kr.  Lasse Carlssons bilder
från 1970- och 1980-talets Hässelby med omnejd

Lasse Carlsson är en av Hässelbys hembygdsfotografer genom
tiderna. Ett urval av Lasse Carlssons bilder har visats vid två utställningar i Hässelby Museum under 2009. Bilderna har sammanställts i följande kapitel: Hässelby hembygdsfotografer, Hässelby hembygdsförening, Hässelby museum, Barn och Ungdom, Hässelbyprofiler, Nöje, Föreningar, Idrott och sport, Trädgård, Politiker, Kungligt, Kändisar, Byggnader, Gården och Stranden samt Händelser.
”Gamla bilder gör succé” hade Mitt i Västerort som rubrik i ett reportage.


50 kr. Hässelby heliga hus

I denna skrift får vi ta del i Hässelbys egen spännande kyrkorumshistoria som sträcker sig från Spånga medeltidskyrka till 1970-talets moderna Hässelbystrandkyrka.

 

 

 

 

 

 

 

50 kr. Hässelby historia – från istiden till nutid
De första spåren av mänsklig verksamhet i våra trakter är nära 4000 år gamla. Hässelby mer moderna historia är i mångt och mycket präglat av släkten Bonde som var ägare till Hässelby säteri i nästan 300 år.

 

 

 

 

 

25 kr. De första 35 åren- Hässelby hembygdsförening 1978 – 2013.
Hässelby hembygdsförening bildades 1978 och har alltså funnits i 35 år. Under dessa år har mycket hänt. För att bara nämna en sak: redan 1985 kunde man inviga ett museum i det gamla kommunalhuset som Stockholms stad lät rusta upp.

 

 

 

 

80 kr. Lövsta sopstation 1889 – 1986 – Sopstationen som kom att få stor betydelse för sophanteringen i Stockholm och för Hässelbys utveckling.
Författare: Bengt H F Johnsson och Lars Andersson. Med växande befolkning blev hanteringen av latrin och sopor inne i Stockholm alltmer besvärlig under 1800-talet. Avfallet skulle transporteras med pråmar ut från staden men på grund av isläget blev dessa ofta liggande vid kaj vintertid och en obehaglig lukt spreds över staden. De styrande insåg till slut att något radikalt måste göras och 1885 beslöts därför att inköpa gårdarna Riddersvik och Lövsta för att där anlägga en sopstation. Denna sopstation kom igång 1889.

 

 

100 kr. Järnvägen Spånga-Lövsta 1889-1970  – en järnvägslinje där ångloken dominerade Järnvägen Spånga-Lövsta/SLJ byggdes 1889 för att transportera sopor och latrin från staden och ut till den nyanlagda sopstationen vid Lövsta. Eftersom järnvägen aldrig elektrifierades drogs tågen av ånglok med undantag för tiden efter 1962 då dieseltåg successivt tog över. Denna bok, som är rikt illustrerad med mängder av bilder från tiden då det begav sig, är en härlig nostalgitrip men också en informativ och detaljerad  berättelse om en viktig del av Stockholms järnvägsnät.

 

25 kr Gunnar Emanuel Sträng – från trädgårdsarbetare till finansministerGunnar Sträng var finansminister under 21 år i Tage Erlanders regering. Som barn växte han upp i en statarlänga ute på Lövsta sopanläggning. Huset var dragigt och kallt, det var fullt av ohyra i form av råttor och kackerlackor. Intill låg den illaluktande soptippen och åt andra hållet låg Reningshuset där man tömde och rengjorde alla stinkande latrintunnor från Stockholms alla torrdass. Här berättas om den tuffa tiden av hans uppväxt, men också om hur han blev politiskt engagerad, organiserade strejker, avancerade för att så bli Sveriges finansminister.

 

25 kr  Familjen Tingsten i Kyrkhamn – ur Karl och Herbert Tingstens memoarer Karl Tingsten var föreståndare för Stockholms renhållningsstation vid Lövsta kring sekelskiftet 1900. Det var en tuff tid i en tuff miljö. Sonen Herbert Tingsten, som växte upp ute vid Lövsta, blev senare professor och chefredaktör på Dagens Nyheter. Med hjälp av Karls och Herberts memoarer berättas här den intressanta historien om familjen Tingsten under tio år i Kyrkhamn och Lövsta.

 

 

 

100 kr. Bland blomsterkungar och växthus – Trädgårdsepoken i Hässelby Efter 6 år och mycket arbete är nu Hässelby hembygdsförenings Trädgårdsgrupp klar med denna bok.  I den finns 126 trädgårdar förtecknade med uppgift om vilka som varit ägare/odlare (trädgårdsmästare) genom åren. För varje trädgård har angetts numren på de stadsägor som trädgården omfattar och med hjälp av registerkartan över Hässelby kan trädgårdens utbredning och omfattning fastställas. Med hjälp av flygfoton kan man också skaffa sig en uppfattning om var flertalet av trädgårdarna låg. Ett stort antal fotografier visar hur det såg ut i trädgårdarna. Vidare återges porträttbilder på ett 80-tal trädgårdsmästare. Boken är på 120 sidor. Projektledare har varit Bengt HF Johnsson.

 

25 kr.   Sju handelsträdgårdar i Hässelby Villastad
I Hässelby fanns i mitten av 1900-talet en blomstrande trädgårdsverksamhet med närmare hundratalet handelsträdgårdar. Sedan några år tillbaka arbetar hembygdsföreningen med att kartlägga och samla in uppgifter om dessa trädgårdar. Ett resultat av detta arbete är artiklar om sammanlagt sju handelsträdgårdar som publicerats i Hässelby hembygdsblad. Dessa artiklar beskriver verksamheten vid och kring dessa trädgårdar och de vedermödor och glädjeämnen som trädgårdsmästarna och deras familjer fick uppleva.

Paketerbjudande: Bland blomsterkungar och växthus +Sju handelsträdgårdar i Hässelby Villastad Två böcker om Hässelbys trädgårdar för 120 kr!

25 kr. Busstrafiken i Hässelby 90 år Lars-Erik Widell berättar i text och bilder om busstrafiken i vårt område från allra första början 1921 fram till i dag.

 

 

 

 

 

 

75 kr. Rundvandring till konst och konstnärer i Hässelby och Vällingby Boken är en presentation av konstlivet i vår stadsdel med lite tillbakablickar och med en orientering om konstnärer som verkar här nu. Den större delen av boken är en presentation av den offentliga konst som vi alla har runt om oss. Det är tänkt som en stimulans till konstpromenader i närmiljön. Varje verk, mestadels skulpturer, presenteras med färgbilder och kompletteras med en presentation av konstnären bakom verket.Torbjörn Forsell har varit redaktör och Bengt Jansin ligger bakom de flesta bilderna. Boken är inbunden i formatet 24 x 24 cm, omfattar 96 sidor.

25 kr.   Hässelby Planteringssällskap Hässelby Villastads Planteringssällskap bildades 1919 och tog som sin uppgift att verka för samhällets förskönande bl.a. genom att utföra planteringar på allmänna platser. Sin verksamhet finansierade man till största delen med samhällsfester som hölls i Folkets Park. Man hade ett populärt lotteri där högsta vinsten var en villatomt i Hässelby som greve Christer Bonde på Hässelby slott hade skänkt.

 

 

 

25 kr.   Per Rune Flenning – tankar kring gamla Hässelby Per Rune Flenning (1924-1996) var redaktionschef på tidningen Västerort och visste det mesta om allt och alla i Hässelby. Därför kallades han ibland för ”Mr. Hässelby”. Per Rune var en varm vän av sin hembygd vilket bl.a. kommer till uttryck i de fem artiklar som han skrev för Hässelby församlings tidning Hässelby-bladet i början av 1980-talet. Dessa artiklar har Hässelby hembygdsförening samlat i denna småskrift. De fem artiklarna handlar om: Tankar kring gamla Hässelby. ”Sommarfåglar” och den glada villastaden. Kyrkor, präster och kyrkfolk i villastaden. Vem Beata Sparre, Fiskar Johan och mäster David var. Haesliby – byn vid hasselängarna.

25 kr.   Flottvik – torpet som blev Riddersvik Genom arkivstudier har bokens författare kunnat visa var torpet Flottvik låg, hur det gick till när Flottvik blev Riddersvik och även påvisa att Flottvik bytte namn till Riddersvik redan innan Riddersviks mangårdsbyggnad byggdes 1762.Det är ett händelseförlopp som började redan omkring 1720. En oenighet mellan bönderna ledde till att ägaren Kronan avskiljde torpet från Lövsta by och sålde det till Isac Salmon år 1723.Historien om torpet Flottviks omvandling till herrgården Riddersvik berättas här för första gången.

 

 75:- Sascha Bolin 

 

 

 

 

      

30 kr. Hässelby Gård då och nu Med betoning på hur stadsdelen byggdes och utvecklades presenteras här hur det var förr och hur det är nu.

 

 

 

 

 

 

        

75 kr.   Boken Hässelby Huvudboken – en rejäl bok på 386 sidor, som omfattar det mesta om hur Hässelby uppstod, blev en köping med handelsträdgårdar och slutligen inkorporerades med Stockholms stad. Denna rikt illustrerade bok berättar om Hässelbys tidiga historia, slottets och släkten Bondes historia . Givetvis behandlas villastadens handelsträdgårdar och de torp som tillhörde Hässelby slott. Sportklubben och cykelklubben bildades under tidigt 1900-tal, likaså Hässelby strandbad med sitt på sin tid så syndfulla gemensamhetsbad.

 

 

 30 kr.   Hässelby under ett sekel ”Från bondegods till storstadsförort. Från kommunalstämma till stadsdelsnämnd.” Beskriver på ett intressant sätt Hässelbys historia, i första hand tiden mellan 1900 och fram till mitten av 1900-talet. Skriven av Lennart Öhrholm, 134 sidor.

 

 

 

        

 

75 kr.   I Stockholms västliga utpost. Om Lövsta – Kyrkhamn – Riddersvik En berättelse om Hässelbys västliga del, dess historia från järnålder till år 2001: Järnåldersboplats, medeltida by, stor lantgård, Stockholms stads sopstation, naturområde för rekreation.  

 

 

 

    

30 kr.   Hässelby strand då och nu Om området Hässelby strands historia och utveckling med tyngdpunkt på uppbyggnaden av den moderna stadsbebyggelsen från 1950 och framåt.

 

 

 

 

        

30 kr.   Tre änkor på Hässelby säteri Ägarlängden för Hässelby slott brukar uppta manliga innehavare från nio generationer av Bondesläkten. Att godset under en tad av sammanlagt 70 år innehades och styrdes av kvinnor har fått mindre uppmärksamhet. De tre kvinnorna – Anna Natt och Dag, Maria Gyllenstierna och Viveka Trolle var änkor som vid giftermål fått Hässelby som morgongåva. alla tre var starka, företagsamma och färgstarka personligheter. Om deras skiftande och långt ifrån bekymmersfria levnadsöden handlar denna bok.

 

25 kr.   Hässelby frivilliga borgarbrandkår Hässelby frivilliga borgarbrandkår bildades 1918 och fungerade fram till 1964. Under många år hade man inte tillgång till någon brandbil utan man fick förlita sig häst- och handkraft. Det var till stor del brandkåren själv som med fester i Folkets Park under tre år samlade in pengar till en brandbil. 1936 kunde så en Ford V8 inköpas för 15000 kr. Bilens besättning var max 12 personer. Skriften bygger bl.a. på brandchefens anteckningar från åren 1918-1948.  

 

 

25 kr.   Riddersviks gård i text och bild Claes Erik Bjällerud, född och uppvuxen på Riddersviks gård, tar oss med på en vandring i tid och rum från 1762, då huvudbyggnaden anlades, skildrar liv och arbete på 1950-talets jordbruk, berättar om den 200 år gamla engelska parken och visar på spår efter hus och verksamheter.  

 

 

 

    

30 kr.   Hässelby slott – en lång historia Hässelby slott byggdes i mitten av 1600-talet av greve Karl Bonde (den förste) och hans son riksskattmästaren Gustaf Bonde. Sedan 1931 har slottet varit i Stockholm stads ägo och åren 1963 till år 2000 var slottsbyggnaderna hemvist för Stiftelsen Hässelby – de nordiska huvudstädernas kulturcentrum. Författare till boken är Torbjörn Forsell som å