Fornminnesparken Funäsdalen


 

Fornminnesparken i Funäsdalen byggdes upp vid slutet av 1920-talet då ett
tjugotal byggnader skänktes till Fornminnesföreningen.
Idag finns 27 byggnader, var och en med sin högst personliga historia.
T.ex Funäsdalens gamla skola från 1868.
Bilder och beskrivning på några av byggnaderna kan ses nedan.

Image

Beskrivning: Karta Fornminnesparken

Image

Beskrivning: Portal vid entreen till Fornminnesparken med tullbod i bakgrunden

Image

Beskrivning: Gamla museet som tidigare var skola i Funäsdalen.
Huset användes som skola en bit in på 1930-talet och fungerade under 40-talet och beredskapstiden 
som militärförläggning. Den flyttades till Fornminnesparken på 1950-talet för att bli museum.

Image

Beskrivning: "Matbu" - troligen Härjedalens äldsta bevarade byggnad.
Kommer från gården Tröa i Tännas och är från 1512.

Image

Beskrivning: Loftbod, "Loftbu" från 1600-talet. Bod och körport i nedre våningen.
Boden har stått i de östra delarna av Funäsdalen och troligen gick dåvarande landsvägen genom 
körporten. Två "kläloft" innanför svalgången i övre våningen, båda med glugg istället för fönster
och med väggfasta sängar.

Image

Beskrivning: Säterstuga uppförd år 2000.

Image

Beskrivning: Störrös kor och kovvo
Störröset är från 1648 och kor och kovvo en tillbyggnad från 1761.
"Koret" var ett litet förvaringsutrymme för kläde och "Kovvon" användes till förvaring av
ost, smör, messmör och andra livsmedel.

Image

Beskrivning: Björklada från 1850-talet uppförd av björktimmer.

 

Image

 

Förening:

Härjedalens Fornminnesförening

Skapad av: Leif Lundin (2018-12-03 13:13:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Leif Lundin (2021-09-22 11:30:45) Kontakta föreningen