Fornminnesföreningens styrelse 2018

Ordförande             Tage Persson
vice ordförande      Hans-Ola Törnberg
Sekreterare             Jan-Olov Wagenius
Ledamöter              Kent Grinde
                                 Christer Myhr
                                 Håkan Nylander
Suppleanter           Barbro Källmark
                                 Bo Lundmark