Fornminnesföreningens styrelse 2020

Ordförande             Jan-Olov Wagenius
vice ordförande      Per-Olof Nilsson
Sekreterare             Lasse Johansson
Ledamöter              Kent Grinde
                                 Christer Myhr
                                 Håkan Nylander
Suppleanter           Barbro Källmark
                                 Bo Lundmark

Adjungerade          Ola Hanneryd       Fjällmuseet AB
                                 Lasse Johansson  GOSA

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]