Om oss

Härjedalens Fornminnesförening hör hemma i Funäsdalen i Västra Härjedalens fjällvärld. Fornminnesföreningen är en ideell förening som har till uppgift att tillvarata och vårda för landskapet minnesvärda kulturföremål samt verka för en fördjupad kunskap och kärlek till hembygden. Grundbultarna är Fornminnesparken, Fjällmuseet och Gård och Säterarkivet (Gosa). Gosa huserar i den ”nygamla” högborgen Gamla Växeln där Funäsdalens första telefonväxel installerades i början av 1900-talet.

Härjedalens Fornminnesförening bildades den 1 januari 1894 vid ett möte i Funäsdalens gamla skola.  Initiativtagare och grundare var handlaren Erik Fundin. Föreningen är en av Sveriges allra äldsta hembygdsföreningar. 

Fundin tog inte bara initiativet till föreningen utan också till att börja samla kulturföremål från bygden. I dag har föreningen tack vare Fundins framsynthet, samlingar som omfattar över 8 000 föremål och en park med drygt 20-talet byggnader, den äldsta daterad 1512.

Av andra stora projekt som under årens lopp stått på föreningens dagordning är utan tvekan  tillkomsten av Härjedalens Fjällmuseum den största. Fjällmuséet invigdes av kungen 1999. 

Länk till Härjedalens Fjällmuseum

Aktiv samverkan med muséet i olika former är en viktig del av föreningens verksamhet. Muséet drivs numera i bolagsform.

Föreningens största projekt idag är ”Gård och Säter Arkivet” (GOSA).   Ett arbete som började för 15 år sedan och handlar om att samla  material  av alla de slag om bygden och dess befolkning förr och nu, med tonvikt på bilder. 

Länk till Gård och Säterakivets hemsida
 

Härjedalens Fornminnesförening bedriver även sedvanlig verksamhet med möten, berättarkvällar, studiecirklar etc. Vidare genomförs flera årligen återkommande arrangemang som fäboddagen, midvinterkväll och nationaldagsfirande.

STYRELSE FÖR                                                                         
HÄRJEDALENS FORNMINNESFÖRENING
BESTLUTAD PÅ ÅRSMÖTE ONS 10 APRIL 2024

STYRELSE (enligt stadgarna 5 st)
Jan-Olof Wagenius    Ordförande        1 år omval
PO Nilsson                 Ledamot             1 år kvar                  
Kent Grinde               Ledamot             2 år omval
Barbro Källmark        Ledamot            1 år kvar
Leif Lundin                 Ledamot            2 år omval

SUPPLEANTER (enligt stadgarna 2 st)
Bo Lundmark                                        2 år omval
Christer Myhr                                        2 år omval
 
REVISOR
Marie Klockervold                                2 år omval
Gottfrid Jonsson     ersättare              1 år kvar

VALBEREDNING
Eva Nilsson                                           2 år omval sammank.
Britt-Marie Wessel Johansson           1 år kvar