Om oss

Härjedalens Fornminnesförening hör hemma i Funäsdalen i Västra Härjedalens fjällvärld. Fornminnesföreningen är en ideell förening som har till uppgift att tillvarata och vårda för landskapet minnesvärda kulturföremål samt verka för en fördjupad kunskap och kärlek till hembygden. Grundbultarna är Fornminnesparken, Fjällmuseet och Gård och Säterarkivet (Gosa). Gosa huserar i den ”nygamla” högborgen Gamla Växeln där Funäsdalens första telefonväxel installerades i början av 1900-talet.

Härjedalens Fornminnesförening bildades den 1 januari 1894 vid ett möte i Funäsdalens gamla skola.  Initiativtagare och grundare var handlaren Erik Fundin. Föreningen är en av Sveriges allra äldsta hembygdsföreningar. 

Fundin tog inte bara initiativet till föreningen utan också till att börja samla kulturföremål från bygden. I dag har föreningen tack vare Fundins framsynthet, samlingar som omfattar över 8 000 föremål och en park med drygt 20-talet byggnader, den äldsta daterad 1512.

Av andra stora projekt som under årens lopp stått på föreningens dagordning är utan tvekan  tillkomsten av Härjedalens Fjällmuseum den största. Fjällmuséet invigdes av kungen 1999. 

Länk till Härjedalens Fjällmuseum

Aktiv samverkan med muséet i olika former är en viktig del av föreningens verksamhet. Muséet drivs numera i bolagsform.

Föreningens största projekt idag är ”Gård och Säter Arkivet” (GOSA).   Ett arbete som började för 15 år sedan och handlar om att samla  material  av alla de slag om bygden och dess befolkning förr och nu, med tonvikt på bilder. 

Länk till Gård och Säterakivets hemsida
 

Härjedalens Fornminnesförening bedriver även sedvanlig verksamhet med möten, berättarkvällar, studiecirklar etc. Vidare genomförs flera årligen återkommande arrangemang som fäboddagen, midvinterkväll och nationaldagsfirande.

 


Föreningens styrelse 2021

Ordförande:     Jan Olof Wagenius                    (2021-2022)
vice ordf.          Per Olof Nilsson                         (2021-2023)
Ledamöter:      Kent Grinde   kassör                 (2021-2022)     
                          Annette Fundin                          (2021-2022) 
                          Barbro Källmark                         (2021-2023)
Suppleanter:   Bo Lundmark                              (2021-2022)   
                          Christer Myhr                              (2021-2022)
Revisor:            Marie Klockervold                       (2021-2022)
                          Gottfrid Jonsson  suppleant      (2021-2023)
Valberedning:  Eva Nilsson                                  (2021-2022)
                          Britt-Marie Wessel-Johansson  (2021-2023)
Adjungerade:  Ola Hanneryd  Härjedalens Fjällmuseum     
                          Lasse Johansson Gosa