Kulturhistoriska artiklar


Mortensenbiografi

Det moderna Kävlinges början. Stora delar av bondbyn Kävlinge såldes på auktion år 1879. Det var en mölla och ett par gårdar med sina åkrar. Den som lyckades köpa fastigheten var byggmästare Christian Mortensen. Det var han som sedan ritade stadsplanen i anslutning till järnvägen och lät etablera industrier längs ån.

Degnen

Vad gjorde Klockaren som bodde i Klockaregården? En liten berättelse om klockarens uppgifter i kyrkan i tiden efter reformationen.

Märgelhacka

Den roterande märgelhackan från Norrvidinge. En numera helt bortglömd lantbruksinovation presenteras i denna text av Nils-Erik Winther.

Kävlinge Gästis        Lödde Gästis

Kävlinge Gästis och Lödde Gästis är två kapitel hämtade ur boken Gästgiverier Krogar och Skjutshåll från 2003 av Nils-Erik Winther, Rolf Wändel och Mats Jörgensen.

Johanna Woll

Johanna Woll var en dam som bodde och verkade i Kävlinge. Hennes far var tingsvaktmästare och själv är hon mest känd för att hon räddade kyrkan från att rivas då den nya Korsbackakyrkan byggts.

Per Persson

Lantbruket 1850-1920. Per Perssons berättelse från 1922 handlar om 70 års lantbruksutveckling på Landskronaslätten. Texten är en mycket initierad och en fin beskrivning av lantbruket från 1850 och fram till det tidiga 1900-talet.

Förening:

Harjagers härads Fornminnes- och Hembygdsförening

Skapad av: Harjagers härads Fornminnes- och Hembygdsförening (2019-02-12 13:07:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Harjagers härads Fornminnes- och Hembygdsförening (2020-02-25 13:54:57) Kontakta föreningen