Gredby karta 1870 J

Gredby karta 1870 J
Karta öfver alla egorna till 2 mantal kronoskatte Stora och Lilla Gredby uti Härads socken, Åkers härad och Södermanlands län. Upprättad för ekono-miskt behof år 1860 af Victor Schyl. Landtmät: Ausqultant.
J = Vänster nedre del

Förening:

Härads Hembygdsförening

Ändrad av: Härads Hembygdsförening (2018-04-23 16:29:22) Kontakta föreningen
Skapad av: Härads Hembygdsförening (2018-04-23 16:23:10) Kontakta föreningen