Gredby karta 1870 C

Gredby karta 1870 C
Karta öfver alla egorna till 2 mantal kronoskatte Stora och Lilla Gredby uti Härads socken, Åkers härad och Södermanlands län. Upprättad för ekono-miskt behof år 1860 af Victor Schyl. Landtmät: Ausqultant.
C = Höger övre del

Förening:

Härads Hembygdsförening

Skapad av: Härads Hembygdsförening (2018-04-23 16:22:45) Kontakta föreningen
Ändrad av: Härads Hembygdsförening (2018-04-23 16:36:57) Kontakta föreningen