Liten fest för grannar vid Karlbyå, Härad

Liten fest för grannar vid Karlbyå, Härad
Kafferep å Edit dagen. Fr. v. 1) Aina Andersson Lishaga, 2) Elsa Bärgård Johannestorp, 3) Lina Ärlund Karlbyå, 4) Alice Berglind Katarinelund, 5) Lisen Andersson Sidhem, 6) Linnea Edlund Mariedal, 7) Hildur Jonsson Snytberga, 8) Edit Viklund Karlbyå, 9) Gunhild Jonsson Stenhagen, 10) Anna Jonsson Sörtorp, 11) Emilia Korell Ekesvallen, 12) Amalia Larsson Lövnäs, 13) Amanda Lendin Gåsmyra, 14) Beda Andersson Rötorp, 15) Selma Andersson Österby, 16) Frida Ekström Sörtorp, 17) Berta Pettersson Fördärvet, 18) Maja Eriksson Solberga. Barn 19) Börje Viklund Karlbyå, 20) Lennart Andersson Lishagen, 21) Märta Bärgård Johannestorp, 22) Ingrid Pettersson Fördärvet, 23) Karin Eklund Lövnäs, 24) Agda Eriksson Kvisttorp vid Stenhagen, 25) Rut Andersson Lishagen, 26) Sonja Korell Ekesvallen. Foto Ture Ärlund. 1936-10-31.

Förening:

Härads Hembygdsförening

Skapad av: Härads Hembygdsförening (2018-05-03 11:42:33) Kontakta föreningen
Ändrad av: Härads Hembygdsförening (2018-05-03 14:53:25) Kontakta föreningen