Karlbyå 408

Karlbyå 408
Besök vid Karlbyå, Härad. Fr. v. Morbror Oskar Karlsson Eskilstuna, moster Ester Karlsson Eskilstuna, Karl Viklund Karlbyå, Anita Arvidsson Strängnäs, Edit Viklund Karlbyå, Lina Ärlund Karlbyå, Börje Viklund Karlbyå, Lisa Arvidsson, Rolf Arvidsson och Gunnar Arvidsson Strängnäs. Fotograf Ture Ärlund. Datum ej angivet 

Förening:

Härads Hembygdsförening

Skapad av: Härads Hembygdsförening (2018-04-02 21:55:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Härads Hembygdsförening (2018-04-02 21:57:55) Kontakta föreningen