Nytorp - Krogen

Nytorp  - Krogen
Grävsätter bild 328
På fotot ses torparen och snickaren Oskar Jonsson, som kallades för "Jafsen i Kron", med sin hustru Anna Maria Niklasdotter. De bodde i Nytorp från 1909 tills han dog 1932. De hade en ko och ett svin, och var de sista brukarna.
De sista permanentboende i torpet var jordbruksarbetaren Oskar Henning Albin och Naëmi Astrid Maria Andersson som bodde de två följande åren 1933-34.
Torpet var obebott efter 1934.
1943 revs stugan, loftboden och snickarboden, för att uppföras på Linköpings-utställningen Fritid och Framtid som "Ödetorpet".
Därefter är husen försvunna.

Förening:

Hannäs Hembygdsförening

Skapad av: Hannäs Hembygdsförening (2015-07-27 17:49:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hannäs Hembygdsförening (2017-10-15 17:48:03) Kontakta föreningen