Solvestad Lunda

Solvestad Lunda
Bredal bild 845
Emil Simonsson bodde vid sin död i Lunda i Solvestad. Se bild 846 där Emil håller en kalv om halsen.

Förening:

Hannäs Hembygdsförening

Ändrad av: (2017-01-17 09:36:32) Hannäs Hembygdsförening
Skapad av: (2015-07-08 09:59:30) Hannäs Hembygdsförening