Bönemöte Sveden Solvestad

Bönemöte Sveden Solvestad
Solvestad bild 847
Från vänster: (1) Bertil Norman, evangelistflickorna (2) Sigrid Andersson (dotter till "Ture sågare") och (3) Karin ..., (4) Tore Rosvald (med dragspel, Anna-Lisa Hydéns fosterbror), (5) mannen bakom Tore är skymd, (6) Valter Nestor (med randig slips), (7,8) småflickorna ..., (9) Frans Andersson* Lugnet (med hatt och käpp)
*) Frans Andersson kallades ”Frans i Lugnet”. Han var skomakare och gjorde tråd av lin och beck. Tråden användes till lagning av skor och fotbollar. Han gick på alla bönemöten och kommenterade alltid varje Amen med ”Amen mådä”.
(10) Berta Norman Bjärkebo, (11) skymd man, (12) Sigrid Simonsson Lunda, (12) skymd man, (14) Ernst Sjöstedt Kvarnvik (en av Holmbo-församlingens eldsjälar), (15) Emil Simonsson, (16) Gunvor Simonsson Ståhlbom (utmed Emil, hans dotter), (17) Alma Heckert** (i vit kappa)
**) Anna Karlsson, föreståndare för Hannäs ålderdomshem, enligt uppgift från Gun-Britt Solvestad.
(18) Bror Lindahl Botorp, (19) Agnes Andersson (skymtar bakom den kraftige mannens axel), troligen (20) Ivar Andersson (den kraftige mannen), två äldre damer, den bakre (21) Amalia Ståhlbom och framför henne (22) Margit Karlbergs mor?. Bakom de sistnämnda skymtar andra personer. Mannen längst till höger är (23) Svante Persson från Algerum i Ringarum (Anna-Lisa Hydéns far).
Fotot är från ett bönemöte utanför Sveden år 1947.
Baptistsamfundet nyttjade Sveden för bönemöten från ca 1935. De hade möten på tisdagar varje vecka. Åhörarna satt på plankor på bockar i rummet. De som inte fick plats i rummet fick vara i köket. Baptistdamerna bar alltid fina hattar. Predikanten sov över i Solvesta hos Schambert och Olivia Andersson.
Dessa möten var ett allmänt nöje. Ungdomen tyckte om att göra hyss vid mötena, som att täppa för skorsten så att det rök in och alla fick ge sig ut ur huset. 
Sveden uppfördes på sin ursprungliga plats som torp under Solvestad 1835. Här har bott flera olika arbetare med sina familjer, varav ett par har varit smeder. Det lär ha varit smeder som tillverkade spik till byggnationen av nya kyrkan. De sista fastboende flyttade in i början av 1900-talet och ut på 1920-talet.
Sveden nyttjades fram till 1955 som böneställe av Baptistförsamlingen, och därefter som sommarställe. Försvaret köpte sedan fastigheten 1965 och byggde berganläggningen Rockan. De hade inget intresse av huset och erbjöd Hannäs Hembygdsförening att överta det, och i slutet av 1983 påbörjades flytten till Domarvik.

Förening:

Hannäs Hembygdsförening

Skapad av: Hannäs Hembygdsförening (2015-07-07 18:23:46) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hannäs Hembygdsförening (2016-12-18 08:31:51) Kontakta föreningen