Rumma Röhäll

Rumma Röhäll
Rumma bild 1482
"Gamla mangårdsbyggnaden
Erik och Signe Lundqvist med Iris Karlsson i mitten"

Förening:

Hannäs Hembygdsförening

Ändrad av: Hannäs Hembygdsförening (2015-08-11 07:44:54) Kontakta föreningen
Skapad av: Hannäs Hembygdsförening (2015-04-18 13:08:51) Kontakta föreningen