Kvarnvik

Kvarnvik En liten överblick vad som har hänt på orten under förra seklet.

Största förändringen skedde under sista delen av 1800-talet. Då Holmbo delades upp. Lilla Holmbo,
Dalsveden och Brantsviken blev utflyttade, från att tidigare varit som en by vid nuvarande Valla som
gick under namnet Byn, och var huvudbyggnad till vad som senare blev Stora Holmbo.
på övervåningen i Valla var det skola.
Stora Holmbo Blev herrgård med eget mejeri, kvarn, krukmakeri, bytvättstuga och gårdsbutik.
Affären i Holmbo drevs av Adolf Andersson från slutet av 1800-talet till 1915 i Stensnäs.
En affär öppnades även i Vittvik av Gröndals som sedan byggde Sjöberga. Edgard Nilsson övertog den
Fram till 1961, då Bror Nilsson tog över till 1902, då dottern Maria Nilsson stod för ruljansen.
även i Landsbo då kallat Svängen fanns mellan 1925-1935 en affär som drevs av Anton Nilsson
och sonen Bernhard Öberg.

I början av 1930 öppnade Mjölnare Johansson affär ovanpå kvarnen, flyttade senare till ett hus
tillhörande kvarnen. Affären blev inte så länge och huset revs.
C.a 1932-33 kom Sven Samuelsson ( även kallad Sven Åhlen, på grund av att han började sälja från
Åhlens katalog ). I det lilla huset mitt för Holmbo skola var affären, 1947 började han bygga en ny
affär bredvid den gamla. 1953 köpte Frans Olsson den. Det fanns även under en kort tid 1933-34
affär i Fåfalla innehavaren var Seth Karlsson, den byggnaden flyttades till Gölhem, där den i dag
är sommarbostad. Kvar finns bara Sjöberga.

I ett före detta lagerhus vid Sjöberga har Bror Nilsson inrett ett lanthandelsmuseum.
Så det har skett en del förändringar under seklet. Vi har upplevt två världskrig med ransonering
och lite åtstramnimg.

I Friden hos Georg Magnusson fanns ”kristidsnämnden” där folk fick hämta ransoneringskort och
kuponger på textilier, mat, snus, o tobak även gummistövlar och cyckeldäck.
För att få drivmedel till bilar och traktorer byggdes kolugn och mila vid Hemmingstorp,
som tillverkade kol och gengasved.
Efter kriget statades på samma plats av Ragnar och Uno Johansson en käpptillverkning och senare
träindustri.
Flera sågverk har funnits på orten , de största var vid Sjöberga och Holmbo, vid det första hämtades spån till isdösar. Ambulerande sågverk fanns vid flera tillfällen vid Önen och vid Storsjön.
Granlund eller Granqvist hade sågverk vid Önen ( Önn ) flyttade till Myrnäsgölen Fåfalla, sågen flyttades vidare till Valdemarsvik. Mellan Lilla Holmbo och Gölhem fanns det en såg och ett tjärkokeri.
1945 startade Holmbo Träförädling.

1932 skedde förändring inom skolan från att tidigare funnits i Hällingsfall byggdes nu två nya skolor en i Rumhult och en i Holmbo. Skolan i Holmbo lades ned 1969 efter mycket protester .
!932-1936 byggdes ny väg från Falerum till Valdemarsvik, Det var nödhjälpsarbetare från hela landet som byggde den, den blev belagd omkring 1970-75.
Elen kom omkring 1940. Gatubelysning 1970.
!936 fick Kvarnvik egen televäxel som hade 10 abonnenter. Växeln låg i Björkmon. C:a 1940 flyttade växeln till Bergsiö, där den var till september 1961 då den lades ner. Bergsjö byggdes 1932 för tillfälliga bostäder för vägarbetare
De första bilarna kom till bygden omkring 1920, en av de första hade Einar Jonsson i Älvskog, det var en T-ford. Busslinje till Valdermarsvik omkring, 1940 två turer i veckan. Utökades senare till Valdemarsvik-Åtvidaberg med flera turer dagligen.
Posten sköttes av Farbror Lund som hämtade den i Hannäs och lämnade den i Sjöberga där den fick hämtas. Paket och värdepost fick hämtas i posthuset vid kyrkan. Numera får alla hem sin post närapå till dörren.

 


Förening:

Hannäs Hembygdsförening

Skapad av: Hannäs Hembygdsförening (2014-06-20 10:02:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hannäs Hembygdsförening (2018-03-21 08:10:26) Kontakta föreningen