Gärdsnäs Nedre Granbark på Tork

Gärdsnäs Nedre Granbark på Tork
Gärdsnäs Nedre bild 10G2d
Undersökt juli 1914 av Sigurd Erixon.
Vid mitt besök i byn blev jag i tillfälle åse huru en särskild skogsprodukt tillvaratogs nämligen granbarken. Denna avskalades i stora flak och hängdes att torka på gärdesgårdar o.d. Därefter tröskas den i mycket små bitar och packas i säckar och forslas till garverier, särskilt Valdemarsviks.
 Med detta hade man arbete åtminstone en vecka i början av juni månad. Själva saken torde icke vara gammal i dessa trakter. 

Förening:

Hannäs Hembygdsförening

Skapad av: Hannäs Hembygdsförening (2015-05-20 06:51:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hannäs Hembygdsförening (2015-05-20 06:51:24) Kontakta föreningen