Bredviksnäs

BREVIKSNÄS

På Breviksnäsberget finns en fornborg som begränsas av stup i söder, väster och norr. I öster finns en 64 meter lång övre och en 37 meter lång nedre stenvall. I vallens mitt är en två meter bred öppning. På vardera sidan finns kallmurade stenfundament med "troliga stolphål" i. I väster är en något osäker vall, en enkel stenrad 12 meter lång. Fornborgens inre är kraftigt kuperad med berg i dagen. RAÄ Hannäs 13:1

1857 kom Snickaren Carl Johan Johansson till Breviksnäs. I början på 1900 talet nyuppbyggdes Breviksnäs av Byggmästare Daniel Karlsson och sonen Karl, som bodde dar några år, men efter konkurs sålde det till Lantbrukare Hjalmar Andersson Kullen Rumma. Omkring 1910 uthyrdes Breviksnäs till Mor Jansson som bodde där en kort tid. Hon är mor till Fritz, Axel och Ottilia, samt fostermor till Ivar Andersson Kullen. Därefter försåldes Breviksnäs till Skomakaren Magnus Bengtsson ( sedemera boende vid kraftstationen Rumma), som var ägare till detsamma fram till 1920. Därefter inköptes Breviksnäs av Korgmakaren Ernst Boll med hustrun Selma född Andersson Mantorp. Breviksnäs var då i mycket dåligt skick (trots att det var nybyggt) därför att byggmästaren ej kunde fullfölja arbetet. Det fanns ex. inget tegel på taket på flera år, vilket var mindre bra.

 


Förening:

Hannäs Hembygdsförening

Skapad av: Hannäs Hembygdsförening (2014-06-19 23:56:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hannäs Hembygdsförening (2017-10-31 21:29:20) Kontakta föreningen