Årsmötet 2020, söndagen den 23 februari kl. 13.00

22 February 2020

Kallelse till årsmöte
Stadgeenligt årsmöte i Haninge Hembygdsgille söndag 23 februari 2020 kl. 13.00 i Tingshuset i Västerhaninge, Nynäsvägen 208 (intill kyrkan).

Medlemmar är välkomna till det om verksamheten beslutande årsmötet och till den därpå följande samvaron med kaffe i krogsalen.
Dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt valberedningens förslag kommer  senast en vecka innan finnas på www.hembygd.se/haninge-hembygdsgille och kommer även att vara tillgängliga vid själva mötet.
 

Protokoll från årsmötet kommer att finnas på Gillets hemsida.

Image

FRÅN ÅRSMÖTET 2019, ORDFÖRANDE MEERI WASBERG.


Editerad av: Sune Nilsson (2020-01-23 21:28:30)

Haninge Hembygdsgille

Plats: Tingshuset Västerhaninge

Börjar: 22 February 2020 13:00

Slutar: 22 February 2020 15:00