Årsmötet 2020, söndagen den 23 februari kl. 13.00

22 February 2020

Kallelse till årsmöte
Stadgeenligt årsmöte i Haninge Hembygdsgille söndag 23 februari 2020 kl. 13.00 i Tingshuset i Västerhaninge, Nynäsvägen 208 (intill kyrkan).

Medlemmar är välkomna till det om verksamheten beslutande årsmötet och till den därpå följande samvaron med kaffe i krogsalen.
Dagordning, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan samt valberedningens förslag finns nu här:

https://www.hembygd.se/admin/haninge-hembygdsgille/edit/page/11645

och kommer även att vara tillgängliga vid själva mötet.

Protokoll från årsmötet kommer att finnas på Gillets hemsida.

Image

FRÅN ÅRSMÖTET 2019, ORDFÖRANDE MEERI WASBERG.


Editerad av: Sune Nilsson (2020-02-19 13:17:51)

Haninge Hembygdsgille

Plats: Tingshuset Västerhaninge

Börjar: 22 February 2020 13:00

Slutar: 22 February 2020 15:00