Granelund

Backstugan låg på Kylahovs Västergård. Johanna Petersdotter hade blivit änka på Skogen och blivit lämnad ensam med många barn. För tomtmarken betalades med grannars hjälp en summa i ersättning för 49-årigt arrende. Johanna odlade upp marken och fick på så sätt där en nödtorftig bärgning. Hon anlitades även till allt möjligt. Villig och arbetssam kunde hon nästan allting. Hon var branmorska, hemsyster, spinnerska och väverska. Ett gott anseende hade hon i bygden och var omtyckt av alla. Hon lär har varit den sista i bygden som skar säd med handskära. Siste invånare var Johanna Petersdotter som också var den förste bebyggaren. Axel Andersson i Västergård som var ägare på 1950-taletrev rev stugan.

Backstugan Granelund


Förening:

Hånger Hembygdsförening

Skapad av: Hånger Hembygdsförening (2014-06-21 22:58:28) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hånger Hembygdsförening (2018-01-08 22:09:05) Kontakta föreningen