Ljusabjörket

Ljusabjörket kallades även "Björket" Stället är nu efter 1860 egen fastighet. Äges av f. kantor Olsson. Här bodde kyrkväktaren Enqvist. En åker kallas ännu idag "Enqvista odling", en åker som han odlat och som han tog undan på livstid. Enqvist fick en medalj för odlingsflit och en för långvarig och trogen tjänst. Syskonen i Vägaholm brukade Björket jämsides med affären i Vägaholm. Siste invånare var Johan Svensson och h.h. Hilma. De flyttade härifrån omkr år 1950.

Ljusabjörket


Förening:

Hånger Hembygdsförening

Skapad av: Hånger Hembygdsförening (2014-06-20 00:05:03) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hånger Hembygdsförening (2021-01-08 21:03:52) Kontakta föreningen