En olyckshändelse med dödlig utgång, Svenska amerikanaren, USA 1898


Image

Beskrivning: En olyckshändelse med dödlig utgång, Svenska amerikanaren, USA 1898

 


Editerad av: (0001-01-01 00:00:00)
Editerad av: Olov Norin (2019-07-24 06:10:36)