En tragisk lasarettsresa, Tidningen Veskusten, USA, 1933


Image

Beskrivning: En tragisk lasarettsresa, Tidningen Veskusten, USA, 1933

 

Editerad av: Leif Wahldén (2020-01-10 19:42:50)