Talman Karl Magnussons sista föredrag i hemsocknen Hånger, VN 1960


Image

Beskrivning: Talman Karl Magnussons sista föredrag i hemsocknen Hånger, VN 1960 del 1

Image

Beskrivning: Talman Karl Magnussons sista föredrag i hemsocknen Hånger, VN 1960, del 2

Image

Beskrivning: Talman Karl Magnussons sista föredrag i hemsocknen Hånger, VN 1960, del 3

 

Image

Image

Beskrivning: Talman Karl Magnussons sista föredrag i hemsocknen Hånger, VN 1960, del 4

Image

Beskrivning: Vise talman från Hånger åttio år, 1960

 

Editerad av: Leif Wahldén (2020-02-09 18:34:07)