Från Ljungby genomgår jernvägen, Sydsvenska Dagbladet 1897


Image

Beskrivning: Postbefordringen på Skåne- Smålands järnväg, Sydsvenska Dagbladet 1899

 

Editerad av: Olov Norin (2019-07-23 15:40:24)