Böcker till försäljning


Böcker till försäljning

 

Hånger i bilder, en bok om hus och gårdar i Hånger. Pris 250: -

Hånger - förr och nu, en bok av Bertil Bengtsson om Hångers historia. Pris 100:-

Hånger, gamla kyrkogården, material framtagit i anslutning till återinvigning av gamla kyrkogården. Pris 50: -

Köper du båda böckerna så får du skriften utan kostnad

Kontakta någon i styrelsen

Image

Beskrivning: Hånger i bilder

Image

Beskrivning: Hånger- förr och nu av Bertil Bengtsson

Image
Beskrivning: Hånger gamla kyrkogård

 

 

 

Editerad av: Olov Norin (2019-06-26 15:53:02)