Från styrelsen

 

Styrelse för Hånger Hembygdsförening vill meddela att vi, liksom de flesta andra, skjuter upp våra verksamheter till åtminstone efter midsommar. Att vi inte märks så mycket betyder inte att vi har gått i dvala utan vi aktiva i föreningen träffas och umgås via mejl och telefon och diskuterar hur vi kan återuppta aktiviteterna efter karantänen och utföra det som vi känner oss manade till och som vi fått medlemmarnas uppdrag att utföra. Besök vårt arkiv och lär dig mer om vår bygd. Vill också nämna att du hittar Bygdeband på hemsidan och det som finns där med karta där torp och gårdar är utsatta. Bygdeband är under uppbyggnad. Ha tålamod.

Bengt


Editerad av: Leif Wahldén (2020-04-16 10:41:12)