Hangelösa-boken är klar!

Boken kan beställas via Britt-Marie Helldin,
tel 0511 – 230 63, 0701 – 75 61 63.

 

 

Välkommen till Hangelösa socken och hembygdsförening!

Socknen ligger mitt emellan Lidköping, Skara och Götene med en yta på 25,04 kvadratkilometer. Socknen består mest av uppodlad jordbruksmark, men även viss skogsmark i sydost.

Sockennamnet Hangelösa kan komma av mansnamnet Hagne eller av hägn, osäkert vilket efterleden – lösa sägs komma av äng eller glänta! Kanske Hagnes äng?

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter