Årsmöte Hangelösa hembygdsförening

Tisdagen 7 juni kl 18.30 vid Fornstugan i Hangelösa.

Vi välkomnar Rune Persson som berättar berättar ur sin bok ”Bondeboken”, om Skaraborgska dialekter. Därefter årsmötesförhandlingar, fika och kvällen avslutas en andakt.

Alla är välkomna hälsar ordföranden Monica Nilsson

Ny Hembygdsbok på gång!

Under ett års tid har en forskargrupp träffats, samlat in material, gjort intervjuer med ”Hangelösabor”. Nu har en redaktion börjat sammanställa materialet.

Förhoppningsvis ska boken tryckas och ges ut till hösten 2016. Hangelösa hembygdsförening ser fram emot detta med spänning och glädje.

Så håll ögon och öron öppna i höst – för då kommer boken om Hangelösa!

Välkommen till Hangelösa socken och hembygdsförening!

Socknen ligger mitt emellan Lidköping, Skara och Götene med en yta på 25,04 kvadratkilometer. Socknen består mest av uppodlad jordbruksmark, men även viss skogsmark i sydost.

Sockennamnet Hangelösa kan komma av mansnamnet Hagne eller av hägn, osäkert vilket efterleden – lösa sägs komma av äng eller glänta! Kanske Hagnes äng?

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter