Sävtorpet

Sävtorpet har renoverats utvändigt så att det ska kunna hålla för väder och vind än i många år och fortsätta att fungera som besöksmål. Det som har gjorts är i korthet:

  • åtgärd av grund kring byggnaderna
  • nya spåntak, nock-och vattbrädor samt vindskivor
  • plåtskydd av gammalt spåntak på en byggnad
  • diverse trälagningar där skador fanns i syllar och panel
  • nytillverkad trappa till nasstugan
  • dasset från 1970-talet har rivits så att timmerskadorna i väggen kunde åtgärdas
  • putsskador i skorstenarna har lagats 

Målgruppen för det upprustade torpet är intresserade ortsbor och turister. Kontakt har även tagits med världsarvspedagogen i Bollnäs inför att anordna studiebesök för elever från grundskolan i Kilafors. Sävtorpet kan berätta mycket om äldre tider, ända från 1600-talet men också om levnadsstandarden långt in på 1900-talet då torpet fortfarande var bebott.
Torpet används även för aktiviteter av byföreningen och hembygdsföreningen - en verksamhet som legat nere en tid pga Corona men förhoppningsvis kan återupptas sommaren 2021.
Renoveringen har finansierats av EU-bidrag genom Landsbygdsprogrammet med 504 806 kr, bidrag från Länsstyrelsen med 223 782 kr samt egen insats med 77 662 som vi fick hjälp med av Norlanderska fonderna med 50 500 kr. Vi är tacksamma mot alla bidragsgivare för att ha fått möjlighet att rusta upp Sävtorpet!

 


Editerad av: Eva Hildebrand (2020-12-16 13:37:17)