Bli medlem

Medlem i hembygdsföreningen för ett år i taget blir man genom att betala in medlemsavgiften, 200 kr för enskild och 400 kr för familj (1-2 vuxna, alla barn under 18 år.) Medlemsavgiften betalas in på bankgirokonto 948-7349.
Kom ihåg att skriva namn på alla personer som betalningen gäller samt adress och postadress, och vilket år det gäller. Man kan betala nästa års avgift from 1/11.

Vi är också tacksamma om vi får din e-postadress, så kan information ges enklare och billigare.

Har du medgivit e-post finns din e-postadress i kontaktlistan för [email protected].

Hur vi hanterar personuppgifter kan du läsa i nedanstående länk.

Hamrånge hembygdsförening personuppgifter.pdf