Medlemskap

Medlem i hembygdsföreningen för ett år i taget blir man genom att betala in medlemsavgiften, 100 kr för enskild och 200 kr för familj (1-2 vuxna, alla barn under 18 år.) Medlemsavgiften betalas in på bankgirokonto 948-7349.
Kom ihåg att skriva namn på alla personer som betalningen gäller samt adress och postadress. När betalningen kommit in skickar vi hem medlemskort för alla.

Vi är också tacksamma om vi får din e-postadress, så kan information ges enklare och billigare.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter