Spruthus


Image

Beskrivning: Spruthus Fotograf: Hans Elstad

Forna tiders brandstation – spruthus. Just det här spruthuset stod vid byvägen på Svartbacken, rättvist placerad mitt emellan västra och östra Åsen. Det flyttades hit omkring 1990.

Det fanns i regel ett spruthus i varje by, och varje by hade också en egen brandkår. I en protokollsbok från Håxås 1914 kan man till exempel läsa om hur byamännen köper in nya brandsprutor och funderade på ett spruthusbygge.

Männen i Håxås var engagerade i kåren och hade alla olika uppgifter. Två sprutor med förman, slangförare och pumpare, sammanlagt 30 man bara där. Sedan fanns en ”Wattenafdelningen” som skulle se till att det fanns tillräckligt med vatten. ”Räddningsavdelningen” skulle se till att människor och djur räddades från elden och ”Rifningsavdelningen” var redo när det behövdes slås in en vägg eller så.

Kallelse för brandkårens utryckning till eldsläckning sker med brandlur, sådana finns hos Kr Jonsson, Jonas Ersson, NO Jakobsson och Olof Persson i Skarpås.”

Tillbaka till Byggnader

Förening:

Hammerdals Hembygdsförening

Skapad av: Hammerdals Hembygdsförening (2018-02-17 16:59:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hammerdals Hembygdsförening (2019-10-12 18:38:21) Kontakta föreningen