Gårdens historik


Hammarö Hembygdsgård

Gården byggdes 1846 som sockenstuga och klockarbostad. Fram till 1871
innehöll den också ett skolrum. 1885 uppfördes en tillbyggnad åt väster.
Sockenstämmor, kommunala och kyrkliga styrelsemöten ägde rum i gården. Fattigstyrelsen höll årligen auktion för att få socknens hemlösa åldringar
och barn omhändertagna för minsta ersättning.

Den sista klockaren, som bodde här var folkskolläraren och
kantorn Emil Linder med fru och sex barn, bland dem Alf Linder,
ett världsnamn inom orgelmusiken.

Ny sockenstuga byggdes 1920 närmare kyrkan och en ny klockarbostad 1921.

Gården fick i stället hysa:
-öns första telefon- och telegrafstation som 1931 flyttades till Lövnäs.
-hushållskurser för de flickor som gick ur folkskolan 1925-1935.
-HAMMARÖ HEMBYGDSFÖRENING, som bildades 1928 (efter en
renovering 1939 disponerar föreningen hela huvudbyggnaden).
-militär beredskapsgrupp 1941-1942.
-Hallersruds skolas träslöjd 1945-1953 (i östra rummet).

Runt gårdstunet står
Kyrkboden, tidigare kontor för kyrkan och kyrkstall.
Torsvikslogen, som flyttades hit 1938.
Båthuset/Sjöboden, uppfördes 1978, med en hammarösnipa byggd 1907
i Västra Takene och intill sjöboden står en snipa, byggd 1932 i Mosserud.
Vidöboden, uppförd 1976 av stockar från Vidö gårds manbyggnad.

Det nya Skolmuseet byggdes och invigdes 2015.

Gården renoverades grundligt 1966-1969.

Wenzel Björkhagen (1885-1926), konstnär, diktare och kulturredaktören
vid Karlstads-Tidningen, har ett minnesrum i det som tidigare var postrum.
John Börjesson, Hammarös siste prebendepastor, har ett minnesrum på
övervåningen. Där finns också ett Museum och ett speciellt Fruntimmersrum.

Gården anslöts 2006 till fjärrvärmenätet samt till det kommunala VA-nätet
och en högtalaranläggning instalerades i nedre våningen.
det gamla skiffertaket lades om under 2007.

Förening:

Hammarö Hembygdsförening

Skapad av: (2014-04-11 16:25:11) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hammarö Hembygdsförening (2019-11-03 14:40:51) Kontakta föreningen