Hembygdsgården


Stocksättersgården

Hallsbergs hembygdsförening bildades 1963 och förvaltar Hembygdsgården som Werner Nilsson i sitt testamente lät "tillfalla Hallsbergs köping för att därstädes iordningställa och upprätta en fornminnes- och hembygdsgård". Under årens lopp har hembygdsföreningen utökat gården med flera hus från 1600-1800 talet och dessa utgör idag ett vackert och väl fungerande område av allmänt intresse.

Här nedan ser du en lista och en karta över de olika byggnaderna på hembygdsgården. Klicka på namnet till den byggnad du vill se och läsa mer om.

1. Huvudbyggnaden 8. Brygghuset
2. Tvättstuga, drängkammare 9. Smedjan
3. Dasset 10. Logen
4. Boa 11. Magasinsbyggnad
5. Kantakrogen 12. Oskarslundshuset
6. Knektstugans ladugård 13. Dansbanan
7. Knektstugan  

Image

Förening:

Hallsbergs Hembygdsförening

Skapad av: (2012-04-29 16:36:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Hallsbergs Hembygdsförening (2018-11-29 12:26:12) Kontakta föreningen