Brygghuset


Byggnaden stod ursprungligen på fastigheten, Vibytorp och har där använts som brygghus. Huset är troligen uppfört i början av 1700-talet. Familjen Slåtterman skänkte byggnaden på 1970-talet till Hembygdsföreningen.

Editerad av: Sture Hermansson (2018-11-20 21:07:21)